• Choose:
Foto: Mark Prins
'A photo taken from the heart is meaningful.'

About

Inge van Mill
English text

Inge van Mill (1976, The Hague, the Netherlands) has been a professional photographer / photojournalist for nineteen years. She is also an artist and has recently started making documentaries.

“Through my journalistic & artistic background I observe the world in which we coexist. Subjects I approach on content and with feeling, to be able to unravel our complex society and visualise this, encompassing it in all her layers. I search for the area of tension in which everything comes together: the surprise of the unexpected is my motive. I hope to touch and surprise my audience with my work. Next to my documentary and art projects I work on bespoke assignments for leading clients*.”

To observe my surroundings has fascinated me since childhood. My curiosity takes me to places undiscovered by myself; it is an intrinsic driving force which fuels me. In my projects I reflect on what I see and that which occupies me, in which society is a constant source of inspiration. Reoccurring themes are: reality versus illusion, vulnerability as strength, the internal and external world and inequality in society.

What are the effects of our performance driven culture and commerce on our collective awareness and us as individuals? These mechanisms I strive to weather. I grew up in a western society where focus lies on materialism and appearance and where the inner realm with her senses, thoughts and feelings usually becomes viewed as being of minor importance. Through my projects I search for that inner world, exactly those areas where both worlds collide and fuse.

Van Mill got acquainted with photography through her father at a young age. At Sint Lucas in Boxtel, an art school for the creative industry, her interest in photography developed further, in 1998 she graduated and continued her education at the Royal Academy of Arts in The Hague, where she graduated in 2002. Already during her studies she worked in photojournalism and still she does, driven by devotion. Since the beginning Van Mill her work has been awarded five times by the Zilveren Camera, the most prominent photojournalistic prize in The Netherlands.

Since 2013 Inge has been working in her projects on the expression of the universal human body language. Dancers are the ideal metaphor for human behaviour: the condition humaine. There is a common universal human body language; emotions and feelings through physical expressions. Their internal experience is projected to the outside world; a new synergistic reality emerges in images.

Previous works in which the dancers ‘condition humaine’ is central are: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Seemingly invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), The Brink 2020 (The Netherlands).

My documentaries and art projects are being exhibited and sold in limited editions.
Interested? Feel free to contact me: photo@ingevanmill.com

*Clients recent / past:
Trouw National newspaper, National Geographic, The Hague City Counsil, Stagehuis Schilderswijk, STEK Den Haag, The Ingenieur, Vorm Vijf, VNG, Madurodam Foundation, Quest Historie, Rijksmuseum Amsterdam, The Dutch Government, Greenery, Medical Contact, Phenster, ANP, GPD, The Utrecht newspaper, Tableau, Peace Palace The Hague, IND, The CCV, Maters & Hermsen, KLM-Wolkenridder, Welzijn Scheveningen, Zuiderstrandtheater, Holland Dance, Zilverenkruis Achmea, Stichting Trix, Roeleveld-Sikkes architects, Nirov, Mediq, COA, Hollandse Hoogte, National magazine Elsevier, NS (National Rail), De Beeldredaktie, National magazine Nieuwe Revu.

Affiliated with:
Inge van Mill is NVF-member: Association of Dutch press photographers.
Inge van Mill is a member of the Art Centre Stroom The Hague.

Are you interested in hiring me for your photo or film shoot / project.
I am also keen to help to create your vision; from brainstorm to building content (creatively & associatively)
Should you be interested, please contact me without any obligations.

News

See my latest project ‘Het Kantelpunt 2020 / The Brink 2020’ at Artwork.

I am working at a documentary film, a research project of the current state and importance of professional, critical and independent photojournalism in a changing media landscape and society in The Netherlands.

To stay informed? Subscribe to the newsletter (unsubscribing is always possible).

Inge van Mill (1976, Den Haag, Nederland) is negentien jaar professioneel fotograaf / fotojournalist. Tevens is zij kunstenaar en onlangs begonnen als documentaire filmmaakster.

Vanuit mijn fotojournalistieke en artistieke achtergrond observeer ik de wereld waarin we met elkaar leven. Onderwerpen benader ik vanuit de inhoud en met gevoel, om zo onze complexe maatschappij te doorgronden en in al haar gelaagdheden te verbeelden. Het spanningsveld waarin alles samenkomt, de verrassing van het onbekende zijn mijn drijfveren. De kijker hoop ik met mijn werk te verrassen en te raken. Naast mijn documentaire- en kunstprojecten werk ik in opdracht voor toonaangevende opdrachtgevers*.

Het observeren van de omgeving fascineerde mij al als kind. Mijn nieuwsgierigheid brengt mij naar plekken die voor mij nog onontdekt zijn; het is een intrinsieke motivatie die mij drijft. In mijn projecten reflecteer ik op dat datgene wat ik zie en wat mij bezighoudt, waarbij de maatschappij een onuitputtelijke inspiratiebron is. Thema’s die terugkomen in mijn projecten zijn: realiteit versus illusie, kwetsbaarheid als kracht, het innerlijke en het uiterlijk en de ongelijkheid in de maatschappij.

Wat doen onze prestatiecultuur en de commercie met het collectieve bewustzijn en met ons als individuen? Dergelijke mechanismen probeer ik te doorgronden. Ik ben opgegroeid in een westerse wereld waarin materialisme en uiterlijkheden de dienst uitmaken en waar de innerlijke belevingswereld met haar zintuigen, gedachten en gevoelens veelal als ondergeschikt worden gezien. Via mijn projecten ga ik juist naar die innerlijke-wereld op zoek, en naar de plekken daar waar beide werelden elkaar raken en in elkaar overvloeien.

Met fotografie kwam Inge van Mill dankzij haar vader al jong in aanraking. Op het Sint-Lucas in Boxtel, een opleiding voor de creatieve industrie, kreeg haar interesse verdere inhoud. In 1998 rondde zij de opleiding af en vervolgde zij haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag, waar zij in 2002 haar diploma behaalde. Al tijdens haar studie werkte ze in de fotojournalistiek en dat doet ze tot op heden met toewijding en gedrevenheid. In de jaren daarna won Van Mill bij de Zilveren Camera vijf verschillende awards, de belangrijkste fotojournalistieke prijs van Nederland.

Iedereen heeft zijn unieke belevingswereld; daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal, waarbij gevoelens en emoties vrijkomen en energieën vrij spel hebben. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag, de condition humaine, en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

Deze komen tot uiting in mijn projecten: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), Het kantelpunt 2020 (Nederland).

Mijn documentaire- en kunstprojecten worden tentoongesteld en in gelimiteerde oplages, gesigneerd en met een Authenticiteitsverklaring verkocht.
Bent u geïnteresseerd, voelt u zich vrij om contact op te nemen voor verdere informatie.

* Opdrachtgevers heden / verleden:
Dagblad Trouw, National Geographic, Gemeente Den Haag, Het Stagehuis Schilderswijk, STEK Den Haag, De Ingenieur, Vorm Vijf, VNG, Stichting Madurodam, Quest Historie, Rijksmuseum, Rijksoverheid, Greenery, Medisch Contact, Phenster, ANP, GPD, Utrechts Nieuwsblad, Tableau, Vredespaleis, IND, Het CCV, Maters & Hermsen, KLM-Wolkenridder, Welzijn Scheveningen, Zuiderstrandtheater, Holland Dance, Zilverenkruis Achmea, Stichting Trix, Roeleveld-Sikkes architectenbureau, Nirov, Mediq, COA, Hollandse Hoogte, Elsevier, NS, De Beeldredaktie, Nieuwe Revu.

Aangesloten bij:
Inge van Mill is NVF-lid: Nederlandse Vereniging voor Fotojournalisten.
Inge van Mill is aangesloten bij het Kunstcentrum Stroom Den Haag.

Wilt u mij inschakelen voor foto- of filmopdrachten/-projecten?
Tevens denk ik graag mee zowel: inhoudelijk als creatief & associatief vanaf de brainstorm-fase.
Bent u geïnteresseerd, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Nieuws:

Bekijk mijn nieuwste project ‘Het kantelpunt 2020’ Artwork.

Op dit moment werk ik aan een filmische documentaire; een onderzoek naar de staat en het belang van professionele, kritische en onafhankelijke fotojournalistiek in een veranderend(e) medialandschap en maatschappij in Nederland.

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich in op de nieuwsbrief (uitschrijven is altijd mogelijk).