• Choose:
Foto: Mark Prins
'A photo taken from the heart is meaningful.'

About

Inge van Mill

Inge van Mill (1976, Den Haag, Nederland) is achttien jaar professioneel fotograaf / fotojournalist. Inmiddels heeft zij ook haar intrede in het ‘documentaire’ filmmaken gemaakt.

Vanuit mijn journalistieke & artistieke achtergrond observeer ik de wereld waarin we met elkaar leven. Onderwerpen benader ik vanuit de inhoud en met gevoel, om zo onze complexe maatschappij te doorgronden en in al haar gelaagdheden te verbeelden. Ik zoek naar dat spanningsveld waarin alles samenkomt; de verrassing van het onbekende is mijn drijfveer. De kijker hoop ik met mijn werk te verrassen en te raken. Naast mijn documentaire- en kunstprojecten werk ik in opdracht voor toonaangevende opdrachtgevers*.

Het observeren van de omgeving fascineerde mij al als kind. Mijn nieuwsgierigheid brengt mij naar plekken die voor mij nog onontdekt zijn; het is een intrinsieke motivatie die mij drijft. In mijn projecten reflecteer ik op dat datgene wat ik zie en wat mij bezighoudt, waarbij de maatschappij een onuitputtelijke inspiratiebron is. Thema’s die terugkomen zijn: realiteit versus illusie, kwetsbaarheid als kracht, innerlijk als uiterlijk en ongelijkheid.

Wat doen onze prestatiecultuur en de commercie met het collectieve bewustzijn en met ons als individuen? Dergelijke mechanismen probeer ik te doorgronden. Ik ben opgegroeid in een westerse wereld waarin materialisme en uiterlijkheden de dienst uitmaken en waar de innerlijke belevingswereld met haar zintuigen, gedachten en gevoelens veelal als ondergeschikt worden gezien. Via mijn projecten ga ik juist naar die innerlijke-wereld op zoek, en naar de plekken daar waar beide werelden elkaar raken en in elkaar overvloeien.

Met fotografie kwam ik in aanraking op het Sint Lucas in Boxtel, een opleiding voor de creatieve industrie. In 1998 rondde ik die opleiding af en belandde ik als fotografiestudent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. In 2002 studeerde ik daar af met een fotoreportage over Karim, een 14-jarige jongen van Marokkaanse komaf, opgroeiend in de Schilderswijk. Met deze serie won ik een 2e prijs bij de Zilveren Camera, de belangrijkste fotojournalistieke prijs van Nederland. Inmiddels is mijn werk vijf keer bekroond bij de Zilveren Camera.

Nieuwe synergetische werkelijkheid
Iedereen heeft zijn unieke belevingswereld; daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal, waarbij gevoelens en emoties vrijkomen en energieën vrij spel hebben. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie.

Deze komen tot uiting in mijn projecten: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), Het kantelpunt 2020 (Nederland).

Mijn documentaire- en kunstprojecten worden tentoongesteld en in gelimiteerde oplages verkocht.
In diverse formaten, ingelijst, genummerd, gesigneerd & certificaat van echtheid. Bent u geïnteresseerd, voelt u zich vrij om contact op te nemen voor verdere informatie.

* Opdrachtgevers heden / verleden:
Dagblad Trouw, Stichting Madurodam, De Ingenieur, Gemeente Den Haag, National Geographic, Het Stagehuis Schilderswijk, STEK Den Haag, Vorm Vijf, VNG, Quest Historie, Rijksmuseum, Rijksoverheid, Greenery, Medisch Contact, Phenster, ANP, GPD, Utrechts Nieuwsblad, Tableau, Vredespaleis, IND, Het CCV, Maters & Hermsen, KLM-Wolkenridder, Welzijn Scheveningen, Zuiderstrandtheater, Holland Dance, Zilverenkruis Achmea, Stichting Trix, Roeleveld-Sikkes architectenbureau, Nirov, Mediq, COA, Hollandse Hoogte, Elsevier, NS, De Beeldredaktie, Nieuwe Revu.

Wilt u mij inschakelen voor foto- of filmopdrachten/-projecten?
Tevens denk ik graag mee zowel: inhoudelijk als creatief & associatief vanaf de brainstorm-fase.
Bent u geïnteresseerd, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Nieuws:
– Covid 19: Mijn nieuwste project ‘Het kantelpunt 2020’ is onlangs gelanceerd, zie Artwork The Brink.

– Op dit moment werk ik aan een filmdocumentaire, een onderzoek naar de staat en het belang van professionele, kritische en onafhankelijke fotojournalistiek in een veranderend(e) medialandschap en maatschappij in Nederland anno 2020.

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich in op de nieuwsbrief (uitschrijven is altijd mogelijk).

English text

Inge van Mill (1976, The Hague, the Netherlands) has been a professional photographer / photojournalist for eighteen years. In the meantime she has also made her entrance into ‘documentary’ filmmaking.

I observe the world in which we coexist through my journalistic & artistic background.
Subjects I approach on content and with feeling, to be able to unravel our complex society and visualise this, encompassing it in all her layers. I search for the area of tension in which everything comes together: the surprise of the unexpected is my motive. I hope to touch and surprise my audience with my work. Next to my documentary and art projects I work on bespoke assignments for leading clients*.

To observe my surroundings has fascinated me since childhood. My curiosity takes me to places undiscovered by myself; it is an intrinsic driving force which fuels me. In my projects I reflect on what I see and that which occupies me, in which society is a constant source of inspiration. Reoccurring themes are: reality versus illusion, vulnerability as strength, internal as external and inequality.

What are the effects of our performance driven culture and commerce on our collective awareness and us as individuals? These mechanisms I strive to weather. I grew up in a western society where focus lies on materialism and appearance and where the inner realm with her senses, thoughts and feelings usually becomes viewed as being of minor importance. Through my projects I search for that inner world, exactly those areas where both worlds collide and fuse.

I got acquainted with photography at Sint Lucas in Boxtel, and educational programme for the creative industry. In 1998 I finished there and became a photography student at the Royal Academy of Arts in The Hague. In 2002 I graduated with a photographic essay on Karim, a 14-year-old boy from Moroccan descent, growing up in the Schilderswijk. With this piece I won 2nd place at the ‘Zilveren Camera’, the most prominent photojournalistic price in The Netherlands. Since then my work has been awarded five times by the Zilveren Camera.

Since 2013 I have also been working on the expressive manifestations of the universal human body language.
Each individual has their own unique set of experiences and perception, yet there is a common universal human body language. Dancers are most equipped to speak that language and are hence the ideal metaphor for human expression. They project their authentic inner world outward by means of their body and their movements, resulting in a unique state where external and created reality merge into a new synergistic truth.

Project which have sprung from this: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Apparently invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), The Brink 2020 (The Netherlands).

My documentaries and art projects are being displayed and sold in limited editions.
Interested? Feel free to contact me on photo@ingevanmill.com

*Clients recent / past:
Trouw National newspaper, National Geographic, Stagehuis Schilderswijk, STEK Den Haag, The Ingenieur, The Hague City Counsil, Vorm Vijf, VNG, Madurodam Foundation, Quest Historie, Rijksmuseum Amsterdam, The Dutch Government, Greenery, Medical Contact, Phenster, ANP, GPD, The Utrecht newspaper, Tableau, Peace Palace The Hague, IND, The CCV, Maters & Hermsen, KLM-Wolkenridder, Welzijn Scheveningen, Zuiderstrandtheater, Holland Dance, Zilverenkruis Achmea, Stichting Trix, Roeleveld-Sikkes architects, Nirov, Mediq, COA, Hollandse Hoogte, National magazine Elsevier, NS (National Rail), De Beeldredaktie, National magazine Nieuwe Revu.

Are you interested in hiring me for your photo or film shoot / project.
I am also keen to help create your vision; from brainstorm to building content (creatively & associatively)
Should you be interested, please contact me without any obligations.

News:
– My latest project ‘The brink 2020’ has recently been launched, see Artwork

– Currently I am working on a film documentary, a research project into the current state and importance of professional, critical and independent photojournalism in a changing media landscape and society in The Netherlands in 2020.

To stay informed? Subscribe to the newsletter (unsubscribe is always possible).