• Artwork
'Schijnbaar onzichtbaar'

Schijnbaar onzichtbaar

Nieuwsgierigheid, spelen, ontdekken, het zijn elementen van ons bestaan om de wereld onbevangen tegemoet te treden. Deze onbevangenheid gaat veelal verloren doordat er allerlei verwachtingen rusten op het individu; daarnaast liggen vele verleidingen op de loer en komen uitdagingen op ieders pad.

De maatschappij is een systeem dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om als gemeenschap te kunnen functioneren zodat die werkbaar en hanteerbaar is. Omdat dit de norm betreft valt men er buiten als men zich hieraan niet aanpast. Een mainstream-massa ontstaat waarbij het voornamelijk gaat om gecreëerde structuren. Er ontstaat afstand tot het oorspronkelijke, het authentieke zelf gaat verloren en de identiteit wordt ontleend aan de prestatie en aan de gepolijste buitenwereld. De innerlijke belevingswereld met haar rijkdommen wordt ondergeschikt gemaakt aan deze buitenwereld, het conflict neemt toe en de verbinding neemt af.

Het is de kunst om deze twee realiteiten te laten samenkomen, het zichtbare aan de ene kant en het onzichtbare aan de andere kant, de uiterlijke belevingswereld aan de ene kant en de gevoelswereld van de mens aan de andere kant, waardoor er een nieuwe dimensie ontstaat.