• Artwork
'Schijnbaar onzichtbaar'

Seemingly invisible

Schijnbaar onzichtbaar

Nieuwsgierigheid, spelen, ontdekken, het zijn elementen van ons bestaan om de wereld onbevangen tegemoet te treden. Deze onbevangenheid gaat veelal verloren doordat er allerlei verwachtingen rusten op het individu; daarnaast liggen vele verleidingen op de loer en komen uitdagingen op ieders pad.

De maatschappij is een systeem dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om als gemeenschap te kunnen functioneren zodat die werkbaar en hanteerbaar is. Omdat dit de norm betreft valt men er buiten als men zich hieraan niet aanpast. Een mainstream-massa ontstaat waarbij het voornamelijk gaat om gecreëerde structuren. Er ontstaat afstand tot het oorspronkelijke, het authentieke zelf gaat verloren en de identiteit wordt ontleend aan de prestatie en aan de gepolijste buitenwereld. De innerlijke belevingswereld met haar rijkdommen wordt ondergeschikt gemaakt aan deze buitenwereld, het conflict neemt toe en de verbinding neemt af.

Het is de kunst om deze twee realiteiten te laten samenkomen, het zichtbare aan de ene kant en het onzichtbare aan de andere kant, de uiterlijke belevingswereld aan de ene kant en de gevoelswereld van de mens aan de andere kant, waardoor er een nieuwe dimensie ontstaat.

Basis achtergrond Schijnbaar onzichtbaar:
Iedereen heeft zijn eigen unieke belevingswereld, daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal; waarbij energie en emoties vrijkomen. Dansers zijn als geen ander in staat deze tot uitdrukking te brengen via hun lichaamsexpressie en vormen daarmee de ideale metafoor voor het menselijke.

Mijn nieuwsgierigheid bracht mij ernaar om voorbij te kijken aan het uiterlijke; de innerlijke authentieke eigenheid en het onderbewuste van de mens. Via de intuïtieve lichaamsexpressie van een danser kan deze innerlijke belevingswereld naar buiten stromen en daarbij samengaan met de uiterlijke realiteit; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat.

In deze ‘nieuwe synergetische werkelijkheid’ ben ik geïnteresseerd en komen tot uiting in mijn projecten: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020 (The Netherlands, 2020).

English text
Everyone has their own unique inner ‘experience and perception’ world, in addition there is a common universal human body language; in which energy and emotions releases. Dancers are most equipped to speak that language and are hence the ideal metaphor for human expression.
My curiosity brought me to look beyond the outward; to the inner authentic identity and the subconscious of mankind. Through the intuitive body expression of a dancer this inner world can flow and merge with the outside world; a new synergistic reality arises.

With this view I went in June 2013 to Saint-Louis in Senegal, with three Senegalese professional dancers: Madiba Badio, Aram Gomis and Alioune Diagne aroses a collabarative connection at various locations.

In this ‘new synergistic reality’ I am interested and expressed through my projects: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Seemingly invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018),The Brink 2020 (the Netherlands 2020).