• Artwork
'Holiday is the ultimate between fiction and reality. '

Vakantieland

Pays du Vacance
English text click here
Vacation is the ultimate given between fiction and reality, it brings people into other spheres; ephemeral moments of happiness and new experiences.

Holidays have taken off in the past forty years. In the West, holidays are now the most common thing for most people. For me as a child this was already quite normal, we went to France, among other places. France was ‘the holiday country’ for me.

Vacation is the moment when human beings are free from all obligations, closing as much as possible against unpleasant external influences; dream away and make time forget. Holiday celebrations are therefore deeply conditioned in Western people.

But what if vacation is no longer so self-evident?

Vakantie is het ultieme gegeven tussen fictie en werkelijkheid, het brengt men in andere sferen; kortstondige geluksmomenten en nieuwe ervaringen.

Vakantie heeft een vlucht genomen in de afgelopen veertig jaar. In het westen is vakantie voor de meeste mensen inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Als kind was dit voor mij ook al heel gewoon en wij gingen onder meer naar Frankrijk. Frankrijk was, ‘Het vakantieland’ voor mij.  

Vakantie is het moment dat men even vrij is van alle verplichtingen, zoveel mogelijk afsluitend voor onprettige invloeden van buitenaf; wegdromen en de tijd doen vergeten. Vakantievieren is dan ook diep geconditioneerd in de westerse mens.

Maar wat als vakantie niet meer zo vanzelfsprekend is?