• Artwork
'Universele menselijke lichaamstaal'

Schijnbaar onzichtbaar

Seemingly invisible

Nieuwsgierigheid, spelen, ontdekken, het zijn elementen van ons bestaan om de wereld onbevangen tegemoet te treden. Deze onbevangenheid gaat veelal verloren doordat er allerlei verwachtingen rusten op het individu; daarnaast liggen vele verleidingen op de loer en komen uitdagingen op ieders pad.

De maatschappij is een systeem dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om als gemeenschap te kunnen functioneren zodat deze werkbaar en hanteerbaar is. Omdat er bepaalde normen worden gehanteerd valt men er veelal buiten als men zich hieraan niet aanpast. Een mainstream-massa ontstaat waarbij het voornamelijk gaat om gecreëerde structuren. Er ontstaat afstand tot het oorspronkelijke, het authentieke zelf gaat verloren en de identiteit wordt ontleend aan de prestatie, omgeving, geloof, cultuur en aan de gepolijste buitenwereld. De innerlijke belevingswereld met haar rijkdommen wordt ondergeschikt gemaakt aan deze ‘buitenwereld’, het conflict neemt toe en de verbinding neemt af.

Iedereen heeft zijn eigen unieke belevingswereld, daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal; waarbij energieën en emoties vrijkomen. Dansers zijn als geen ander in staat deze tot uitdrukking te brengen via hun lichaamsexpressie en vormen daarmee de ideale metafoor voor het menselijke.

Eerder werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018). Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).