• Film

Trailer Isabouckar!

Sinds 2013 verdiep ik mij in de expressieve uitingen van de universele menselijke lichaamstaal. Iedereen heeft zijn eigen, unieke belevingswereld, maar toch bestaat er een soort universele menselijke lichaamstaal. Dansers zijn als geen ander in staat die tot uitdrukking te brengen en vormen daarmee de ideale metafoor voor de menselijke expressie. Ze brengen hun authentieke, innerlijke wereld naar buiten via hun lichaam en hun bewegingen, waardoor een uniek geheel ontstaat, waarbij de uiterlijke realiteit en de gecreëerde realiteit samenkomen; een nieuwe synergetische werkelijkheid.

Projecten die hieruit zijn ontstaan: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016), Kamigakari (Japan, 2018).

English text
Since 2013 I have also been working on the expressive manifestations of the universal human body language. Each individual has their own unique set of experiences and perception, yet there is a common universal human body language. Dancers are most equipped to speak that language and are hence the ideal metaphor for human expression. They project their authentic inner world outward by means of their body and their movements, resulting in a unique state where external and created reality merge into a new synergistic truth.

Project which have sprung from this: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Apparently invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018).