• My Diary
'News! Photo Flatbook Het Kantelpunt 2020 | edition 220 | mid-November 2020'

Photo book

This pandemic will make history

Nieuws! Fotoboek Het kantelpunt 2020 | oplage 220 | verwacht medio november.

Het Flatboek bestaat uit een samenstelling van: kunstfoto’s, documentaire beelden en stills, die de actualiteiten en emoties rondom COVID-19 verbeelden. Deze pandemie zal geschiedenis schrijven, het fotoboek maakt onderdeel uit van het project Het Kantelpunt 2020. Het fotoboek is uniek en zal eenmalig in eigen beheer worden uitgebracht.

Specificaties: Flatbook – 28 x 20 cm. staand formaat – full colour offset druk – NL & ENG – 68 pagina’s + harde kaft – oplage 220.

Boek ontwerp: Iris Mechielsen
Boekbinderij: Voetelink
Drukwerk: Zwaan Printmedia

Geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden waaronder het reserveren van het flatbook zodat u er zeker van bent dat u een uniek exemplaar uit de oplage van 220 stuks bezit. De aankoop zal vergezeld gaan met een gesigneerd fotoboek, nummering en een ondertekend Authenticiteitscertificaat. Medio oktober 2020 zal via voordekunst de crowdfunding campagne van het fotoboek van start gaan.

Een speciale boekpresentatie zal plaatsvinden, naar verwachting eind november 2020, hierover later meer.

Bekijk project Het Kantelpunt 2020 (click here).

English text
News! Photo book The Brink 2020 | edition 220 | expected in mid-November 2020.

The book is compromised of art photographs, documentary images and stills, these imagining human feelings and ideas around COVID-19. This pandemic will make history, the photo book is part of the project The Brink 2020. The photo book is unique and will be released from self-mamangement.

Specifications: Flatbook – 28 x 20 cm. portrait format – full colour offset print – NL & ENG – 68 pages + hard cover – edition 220.

Book design: Iris Mechielsen
Binding: Voetelink
Printing: Zwaan Printmedia

Interested? Ask for further information and the possibility to make a reservation of the photo book to ensure that you have an unique book from the edition of 220. The purchase will be accompanied by numbering and signature in the photo book and a signed Certificate of Authenticity. Mid-November 2020 there will be at voordekunst a campagne of this photo book.

A special book presentation will take place, expected at the end of November 2020, soon more.

Watch the project The Brink 2020 – Het Kantelpunt 2020 (click here)