Flatbook Het Kantelpunt 2020

 85,00

Flatbook – edition 220
Offset print – full colour – NL & ENG
Hard cover – 68 pages + 71 photos
Portrait format 28 x 20 cm

€ 85,- (incl. 9% btw)

Book design: Iris Mechielsen
Printing: Zwaan Lenoir
Binding: Voetelink

Signed photo book, numbered, hologram and a signed Certificate of Authenticity.

© Inge van Mill – 2020

Categorie:

Beschrijving

English text click here

Flatbook Het Kantelpunt 2020 | Limited Edition 220

The Brink 2020 is originated at the beginning of the Corona pandemic. On the one hand, I show in a documentary way images of the circumstances that I encountered since the announcement of the virus in the Netherlands. On the other hand, I show images of two dancers that I captured at four different locations, they interpret the pandemic from their feelings, emotions and thoughts.

For the artproject I made a conscious choice to partner with two artists: one white person and one person of colour, because racism is still commonplace in our world today. I brought both together: COVID-19 and black | white. When I made that choice, George Floyd had not yet been killed; by the time I created the images for The Brink 2020, his death had sparked massive global Black Lives Matter demonstrations.

This makes this image composition of the project very unique and the images tell their own story about the Corona-pandemic and racism | colonial past. The documentary images, combined with the interpreters of the pandemic, are bundled in Flatbook Het Kantelpunt 2020 in a limited edition of 220. It is a special reference book for now and in the future of a pandemic that is making history while it is still in full swing.

Reactions to the Flatbook:

  •  ‘An artistic time document of inestimable value!’ Francis
  • ‘Interesting book about the changing world, beautiful reference work of this time.’ Annemarie
  • ‘I think it’s beautiful and interesting that Inge portrays a special angle in this bizarre time.’ Important to record. Gerrit 
  • ‘Nice topical project, beautifully portrayed and super design/presentation!’ Frank

This unique photo book in your property? The purchase will be accompanied by a signed photo book, numbered, a hologram and a signed Certificate of Authenticity.

Project: Het kantelpunt 2020 | The Brink 2020

Handing over the photo book Het Kantelpunt 2020 (The Brink 2020) to Bas van der Kruk in Rotterdam.

Flatbook Het Kantelpunt 2020 | Limited Edition 220 

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan in tijden van de Corona-pandemie. Daarin toon ik enerzijds op documentaire wijze beelden van de omstandigheden die ik sinds de aankondiging van het virus in Nederland tegenkwam. Anderzijds toon ik beelden van twee dansers die ik op vier verschillende locaties vastlegde, zij vertolken vanuit hun gevoelens, emoties en gedachten de pandemie.

Het was een bewuste keuze om een blanke en donkere vertolker voor het project te vragen, omdat racisme nog steeds aan de orde van de dag is. Beide bracht ik samen: COVID-19 en zwart | wit. Op het moment van mijn keuze was George Floyd nog niet vermoord, het moment dat ik de beelden voor Het Kantelpunt 2020 maakte waren zijn dood en de daaraan verbonden massale wereldwijde demonstraties van Black Lives Matter een feit.

Daarmee is deze beeldsamenstelling van het project zeer uniek en vertellen de beelden hun eigen verhaal rondom de Corona-pandemie en racisme | koloniale verleden. De documentaire beelden, gecombineerd met de vertolkers van de pandemie, zijn gebundeld in Flatbook Het Kantelpunt 2020 in gelimiteerde oplage van 220 exemplaren. Het is een bijzonder naslagwerk voor nu en in de toekomst van een pandemie die geschiedenis schrijft terwijl deze nog volop gaande is.

Reacties naar aanleiding van het Flatbook:

  • ‘Een kunstzinnig tijdsdocument van onschatbare waarde!’ Francis
  • ‘Prachtig boek over de veranderende wereld, mooi naslagwerk van deze tijd.’ Annemarie
  • ‘Ik vind het mooi en interessant dat Inge vanuit een bijzondere invalshoek deze bizarre tijd in beeld heeft gebracht. Belangrijk om vast te leggen.’ Gerrit 
  • ‘Mooi actueel project, prachtig in beeld gebracht en super vormgeving/presentatie!’ Frank

Dit prachtige fotoboek in uw bezit? De aankoop gaat vergezeld met een gesigneerd fotoboek, genummerd, ‘n hologram en een gesigneerd Certificaat van Echtheid.

Project: Het kantelpunt 2020 | The Brink 2020

Overhandiging aan Bas van der Kruk fotoboek Het Kantelpunt 2020 in Rotterdam.

Extra informatie

Gewicht 911 kg
Afmetingen 28 × 20 × 2 cm