Photo book: ‘Tweederangsburger’ | ‘Second-class citizen’

 19,95

Photo book – Magazine
Portrait format 32 x 24,5 cm
Cover (300 grs) – 28 pages (170 gr)
Print – full colour – NL

€ 19,95 (incl. 21% btw)

Book design: Oranjebruin grafisch ontwerp
Printing & Binding: Lifoka BV

© Inge van Mill – 2017

Categorie:

Beschrijving

English text click here

Photo book: ‘Second-class citizen’

Six portraits and interviews of Moroccan-Dutch boys born in the Schilderswijk in the Netherlands.

Society hardens, there is dissatisfaction and there is fear of others without knowing them personally. Prejudice and exclusion dominate and mutual distrust is growing. A breeding ground is created from which grows polarisation and discrimination, these are the order of the day. Politics, the street, the shop floor, the internet, these are all places where you can vent your opinion unfiltered. These statements will eventually affect the individual. What does this hardening do with the society, with a group and with an individual?

The divisions that I perceive I see among back at Moroccan-Dutch boys. They indicate that they experience time after time they feel they are stigmatized and put aside in a negative way. The boys feel that they are seen as second-class citizens. What is the effect on someone when he isn’t treated as a full-fledged and equal person?

It brought me to go and hear the personal story of these Moroccan-Dutch boys, born in the Netherlands. This led to a personal and intimate portrait in photo and text.

Go to project: ‘Second-class citizen’


Photo in the photo book

Fotoboek: ‘Tweederangsburger’

Zes portretten en interviews van jongens van Marokkaanse afkomst geboren in de Schilderswijk in Nederland.

De maatschappij verhardt, er heerst onvrede, angst voor de ander zonder deze persoonlijk te kennen. Vooringenomenheid en uitsluiting domineren, wederzijds wantrouwen groeit. Een voedingsbodem is gecreëerd van waaruit polarisatie en discriminatie voortvloeien, deze zijn aan de orde van de dag. In de politiek, op straat, op de werkvloer, op internet, het zijn allemaal plekken geworden waar je ongefilterd je mening kunt ventileren. Deze uitlatingen raken uiteindelijk het individu. Wat doet deze verharding met de maatschappij, met een groep en met het individu?

De verdeeldheid die ik waarneem zie ik onder andere terug bij jongens van Marokkaanse afkomst geboren in Nederland. Zij geven aan dat ze ervaren dat ze keer op keer worden gestigmatiseerd en weggezet op een negatieve wijze. De jongens ervaren dat ze als tweederangsburgers worden gezien. Wat doet het met iemand wanneer hij niet als volwaardig en evenwaardig wordt behandeld?

Het bracht mij ertoe om in gesprek te gaan en het persoonlijke verhaal te horen van deze Marokkaanse-Nederlandse jongens, geboren in de Schilderswijk. Hieruit ontstond een persoonlijk en intiem portret.

Ga naar project: ‘Tweederangsburger’


Foto in het fotoboek

Extra informatie

Gewicht 250 kg
Afmetingen 32 × 24 cm