2014

Schrijver Geert Mak

ontvangt Duits eredoctoraat en deze wordt op 11 december 2014 in Münster uitgereikt. De Westfälische Wilhelms-Universität in Münster verleent hem deze eretitel omdat Mak ,,als begenadigde geschiedverteller in staat is vakwetenschap, popularisering, intellectuele originaliteit en engagement met elkaar te verbinden”. Volgens de universiteit is zijn werk van onschatbare waarde voor de verspreiding van kennis over Nederland in Duitsland. ,,Als geen ander maakt hij de Nederlandse geschiedenis en actualiteit toegankelijk voor een breed Duits publiek en is hij een steeds inspirerende bron tot veelzijdige meningsvorming over Nederland.” Maks oeuvre geniet in Duitsland grote bekendheid en veel van zijn boeken zijn in het Duits vertaald. Ook verschijnen regelmatig bijdragen van Mak in Duitse dag- en weekbladen.

 

Trouw artikel

NOS artikel

Bekijk meer: Portret