• Artwork
'Isabouckar! A shout out loud for joy'

Isabouckar! A shout out loud for joy

Dance from the inside
English text

Isabouckar! A shout out loud for joy

Reality seems so well-defined, the intersection and overlap between reality and fiction I find very interesting to research and experiment with.
The research is about the outer visible world and the tangible inner world of experience. Both worlds can enter into a dialogue, merge, contrast and conflict, in addition we have to deal with interpretations of reality.

Storylines and layers run in Isabouckar’s images, in which people are central, in which dancers are involved with their inner world; feelings, emotions and thoughts come into contact with the outer visible world. Every country has its own customs, habits and idiosyncrasies.

Everyone has their own unique inner experience and perception of the world; in addition there is a common universal human body language; in which energy and emotions releases. Dancers are the ideal metaphor for human behaviour: the condition humaine.

In June 2013 I left with this point of view to Saint-Louis in Senegal.

Three Senegalese professional dancers: Madiba Badio, Aram Gomis and Alioune Diagne interpret the epitome of the project: Isabouckar! A shout out loud for joy


Due to climate change and coastal erosion, the sea threatens to swallow the historic center of Saint-Louis in Senegal. Inscribed on the UNESCO World Heritage List since 2000, Saint-Louis is “the African city most threatened by rising sea levels”, according to the United Nations.

Saint-Louis is an important peninsula of the former French colony of Senegal. This city is located on an international trade route on the Atlantic Ocean.

The native of Senegal is Wolof, French is the second language, 95% of the Senegalese population is Muslim, a small minority is Christian.

Exports of Senegal consists mainly of fish and fish products.


The Boabab tree, also known as the tree of life, is Senegal’s national symbol. There is a famous legend that the Boabab tree is the first tree ever to have existed. The Boabab also has an important social function: it is a refuge for meditation and serves as site for sacred offerings.

Talibés sitting close to eachother, visibly withdrawn, through Madiba’s performance they became curious.

Talibés


In Saint Louis young street children, talibés, living and begging for money, food and clothes, boy’s aged between 5-15, from Senegal, Mali or Guinea. A talibé (originating as a term for student or disciple) is a boy who has been sent by his family to live and work in a Daara, a type of Islamic school. Teachers called ‘marabouts’ and run these Daaras. Daaras have been existed for hundreds of years in West Africa, and formed an important part of the culture. In Senegal the population of Muslim is around 90%, a small minority is Christian. Traditionally, the boys learned discipline and practice to become a good young man who can integrate in society and knows the Quran. Over the last few decades, this practice has become more and more corrupt, which has significantly reduced these children’s rights and future opportunities. Marabouts no longer feel the social pressure from villages to actually teach the children. These children are at high risk, because they are entirely dependent on the Daara and their Marabout and miles away from their parents. This is a sensitive issue; the Marabouts are influential and have a high status, which is why abuse often is not addressed.

Leporello photo book Isabouckar! For sale | Shop

Leporello photo book | 12,5 x 8 cm.

National Geographic 2019: National Geographic: ‘In the sweltering, dilapidated French-colonial streets of the Saint Louis peninsula in Senegal, in the summer of 2013, I stumbled upon this mystical, almost biblical scene: children in harmony with goats. In the year that Europe is hit by major floods, it is sweltering on Saint Louis. My eye falls on the apparently hypnotized animal, while a boy sticks out his tongue like a bleating goat. Clothes hang to dry and a child plays with the scarce food. The photo is part of the series ‘Isabouckar!’ (a phonetic cry of joy), in which I show not only street still lifes but also Senegalese dancers, whose expressive expressions of feeling refer to the universal human body language.

Art print framed at your wall?

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity. The photos are for sale in limited editions.
If you are interested, feel free to contact me for further information.

International Art Fair HuntenKunst 2018 in Ulft: Isabouckar!

.

Artfair ADAF 2018 in Amsterdam: Isabouckar! KamigakariThe innocents


Awards: Isabouckar!


ND awards 2018 | Honorable mention

IPA awards 2018 | Honorable mention


IPA awards 2018 | Honorable mention

Exhibition: Isabouckar! City hall / Atrium in the Hague from 25.01.2016 – 12.02.2016Opening exhibition: Isabouckar! in the city hall of the Hague op 25.01.2016

Carpeted Red is orginated during the opening performance by Bas van der Kruk.

Art-S-Cool childern receive a guided tour through the exhibition in Atrium The Hague.

Works in which the dancers ‘condition humaine’ is central are: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Seemingly invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), The Brink 2020 (The Netherlands)..
——————————————————————————————————————————-

Isabouckar! A shout out loud for joy

De werkelijkheid lijkt zo vastomlijnd, het snijvlak en de overlap tussen realiteit en fictie vind ik zeer interessant om te onderzoeken en mee te experimenteren.
Het onderzoek gaat over de uiterlijke zichtbare wereld en de voelbare innerlijke belevingswereld wereld. Beide werelden kunnen een dialoog aangaan, samengaan, contrasteren en conflicteren, daarnaast hebben we te maken met interpretaties van de werkelijkheid.

In de beelden van Isabouckar lopen verhaallijnen en gelaagdheden, de mens staat hierin centraal, waarin dansers betrokken worden en zij met hun innerlijke belevingswereld; gevoelens, emoties en gedachten in contact komen met de uiterlijke zichtbare wereld. Ieder land heeft haar eigen gebruiken, gewoontes en eigenaardigheden.

Iedereen heeft zijn unieke belevingswereld; daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal, waarbij gevoelens en emoties vrijkomen en energieën vrij spel hebben. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag, de condition humaine, en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

In juni 2013 vertrok ik met bovenstaande zienswijze naar Saint-Louis in Senegal.

Drie professionele Senegalese dansers: Madiba Badio, Aram Gomis en Alioune Diagne vertolken de belichaming van het project: Isabouckar! A shout out loud for joy


Door klimaatverandering en kusterosie dreigt de zee het historisch stadscentrum Saint-Louis in Senegal op te slokken. Volgens de Verenigde Naties is Saint-Louis, sinds 2000 opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst, “de Afrikaanse stad die het meest wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel”.


Saint-Louis is een belangrijk schiereiland van de voormalige Franse kolonie Senegal. Deze stad ligt aan een internationale handelsroute aan de Atlantische Oceaan.

De moedertaal van de Senegalezen is Wolof, daarnaast is Frans de tweede voertaal. Van de Senegalese bevolking is 95% moslim, ’n kleine minderheid is christen.

De export van Senegal bestaat voornamelijk uit vis en visproducten.

De Baobab boom ook wel tree of life genoemd is een Senegals nationaal symbool, er gaat een legende rond dat het de eerste boom aller tijden was. De Baobab vervult een belangrijke sociale functie: een oord van meditatie en er worden offers gebracht.

Talibés

Talibés zitten dichtbij elkaar, zichtbaar teruggetrokken, door de performance van Madiba werden zij nieuwsgierig.

In Saint Louis leven jonge straatkinderen, talibés, en bedelen om geld, voedsel en kleding, jongens van 5-15 jaar, uit Senegal, Mali of Guinee. Een talibé (afkomstig van een term voor leerling of leerling) is een jongen die door zijn familie is gestuurd om te wonen en werken in een Daara, een soort islamitische school. Leraren van de Koran ‘Marabouts’ runnen deze Daara’s. Daara’s bestaan ​​al honderden jaren in West-Afrika en vormden een belangrijk onderdeel van de cultuur. In Senegal is ongeveer 90% van de de bevolking moslim, een kleine minderheid is christen.
Traditioneel leerden de jongens discipline en oefening om een ​​goede jonge man te worden die kan integreren in de samenleving en de Koran kent. In de afgelopen decennia is deze praktijk steeds corrupter geworden, waardoor deze kinderen en hun toekomst aanzienlijk zijn verminderd. Marabouts voelen niet langer de sociale druk van dorpen om de kinderen daadwerkelijk les te geven. Deze kinderen lopen een groot risico, omdat ze volledig afhankelijk zijn van de Daara en hun Marabout en mijlenver van hun ouders zijn verwijderd. Dit is een gevoelige kwestie; de Marabouts zijn invloedrijk en hebben een hoge status, waardoor misbruik vaak niet wordt aangepakt.

Leporello fotoboek Isabouckar! Te koop | Shop

Leporello fotoboek | 12,5 x 8 cm.


National Geographic 2019:

National Geographic: ‘In de broeierig, vervallen Frans-koloniale straten van het schiereiland Saint Louis in Senegal stuit ik in de zomer van 2013 op dit mystieke, haast Bijbels aandoende tafereel: kinderen in een harmonieus samenzijn met geiten. In het jaar dat Europa wordt getroffen door grote overstromingen is het snikheet op Saint Louis. Mijn oog valt op het schijnbaar gehypnotiseerde dier, terwijl een jongetje als een blatende geit zijn tong uitsteekt. Kleding hangt te drogen en een kind speelt met het spaarzame voedsel. De foto is onderdeel van de serie ‘Isabouckar!’ (een fonetische vreugdekreet), waarin ik behalve straatstillevens ook Senegalese dansers toon, wier expressieve gevoelsuitingen verwijzen naar de universele menselijke lichaamstaal.’

Art print ingelijst aan de muur?

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid. Verschillende formaten en in oplage. Geïnteresseerd?
Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Internationale kunstmanifestatie Huntenkunst 2018 in Ulft: Isabouckar!

Awards Isabouckar:

ND awards 2018 | Honorable mention

IPA awards 2018 | Honorable mention


IPA awards 2018 | Honorable mention

Expositie: Isabouckar! Stadhuis / Atrium in Den Haag van 25.01.2016 – 12.02.2016Opening exhibition: Isabouckar! in the city hall of the Hague op 25.01.2016


Carpeted Red is orginated during the opening performance by Bas van der Kruk.

Art-S-Cool kinderen ontvangen een rondleiding door de tentoonstelling in Atrium Den Haag.

Werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).