• Artwork
'Isabouckar!'

Isabouckar! A shout out loud for joy

A dance from the inside

In 2013 vertrok ik naar Saint-Louis, Senegal, om Senegalese dansers te ontmoeten en te fotograferen. Op zoek was ik naar dansers die vanuit een vrije expressie konden dansen en zich intuïtief lieten leiden in het moment. Een dans van binnenuit ontstond, mijn project Isabouckar was geboren: ’n uiting van intense vreugde.

De reden dat ik met dansers wil werken, is omdat zij in staat zijn om vanuit hun intuïtie via dans te communiceren en hun expressie te tonen. Een sterke synergie ontstaat, een wezenlijke verbinding wordt gemaakt, deze vang ik in beeld.

De locaties en situaties waarin ik de Senegalese dansers Madiba, Alioune en Aram fotografeerde, pasten bij hen en zijn kenmerkend voor Senegal.

Madiba, een uitgesproken persoonlijkheid, wilde graag in zijn gemeenschap dansen. Een van deze locaties was het strand waar de visvangst van de dag werd verzameld. ‘s Avonds was een toevallige ontmoeting met Talibes kinderen, hun nieuwsgierigheid werd gewekt door de danser.
Quote Madiba: ‘My life is dance. It wasn’t a choice, but meant to be’.

Alioune, ’n ingetogen danser, wilde graag dansen bij de Baobab boom, een Senegalese oerboom. De danser voelde zich gedragen door deze krachtige oerboom. Quote Alioune: ‘When I am alone in nature, I feel free’.

Aram, ’n open en expressieve danseres, wilde graag in de kerk dansen. Het christendom speelt een belangrijke rol in haar leven. Haar moeder was moslim en haar vader christen, zij konden uiteindelijk trouwen.
Quote Aram: ‘When I dance a solo, I am in my own temple’.

Saint-Louis is een belangrijke regionale stad van de voormalige Franse kolonie Senegal. Deze stad ligt aan een internationale handelsroute aan de Atlantische Oceaan. De moedertaal van de Senegalezen is Wolof, daarnaast is Frans de tweede voertaal. De export van Senegal bestaat voornamelijk uit vis en visproducten. 95% Van de Senegalese bevolking is moslim, ’n kleine minderheid is christen. Zij leven vreedzaam naast elkaar.

In Senegal wonen rond de 50.000 Talibes, leerlingen van de koran, jonge jongens meestal tussen de 5-15 jaar, afkomstig uit Senegal, Mali of Guinee. Deze kinderen zien hun ouders vaak vele jaren niet. Zij verblijven in Daraas bij een Marabout, ’n imam die hen de koran onderwijst. Deze Marabout zou zich over de kinderen moeten ontfermen, maar veelal worden het straatkinderen die zelf voor hun eten, kleding en geld moeten zorgen en tevens een gedeelte moeten afstaan aan de Marabout. Veelal is er sprake van zowel fysiek als psychisch misbruik door de Marabout, het is een delicaat onderwerp in Senegal. Omdat Marabouts veel macht en aanzien hebben, worden de misstanden vaak niet aangepakt.

De Baobab boom ofwel apebroodboom is een Senegals nationaal symbool, er gaat een legende rond dat het de eerste boom aller tijden was. Aan de boom groeien kalebassen, waarin een vruchtenpulp zit. Aan de bladeren van de boom worden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven. De Baobab vervult ook een belangrijke sociale functie: het is een oord van meditatie en er worden offergaven neergelegd.

English text
In 2013 I travelled to Saint-Louis, Senegal to meet and photograph Senegalese dancers. I was looking for dancers who moved in free expressive form and allowed for their intuition to guide them. A dance from the inside arises, my project Isabouckar was born: a portrayal of intense joy.

The reason to work with dancers is that they are able to use their intuition to communicate and express themselves through dance. In this process, a genuine connection between the dancers and myself is made. There arises a synergy, which I capture on camera.

The locations where I photographed the Senegalese dancers Madiba, Alioune and Aram suited their personalities and are authentically Senegalese.

Madiba, quite a strong character, wanted to dance in his community. One of the locations was the beach where fishermen collecting their days catch. That evening we encountered Talibes children, their curiosity was aroused by the dancer. Quote Madiba: ‘My life is dance. It wasn’t a choice, but meant to be.’

Alioune, a more introverted dancer, wanted to dance near an ancient tree: the Baobab. He felt carried by the natural power of this prehistoric tree. Quote Alioune: ‘When I am alone in nature, I feel free.’

Aram, an open and expressive dancer, wanted to dance in a church. Christianity plays a significant role in her life. Aram’s mom is a Muslim and her father a Christian, nevertheless, they were able to get married. Quote Aram: ‘When I dance a solo, I am in my own temple.’

Saint-Louis is an important regional city in the former French colony Senegal. The city, on the coast of the Atlantic Ocean, is part of an international trade route providing access to the mainland.
The first language of the Senegalese is Wolof, the second common language is French.
Senegal’s main export products are fish and fish products.

95% of Senegal’s population is Muslim, a small minority is Christian. They peacefully coexist.
Roughly 50.000 Talibes, boys aged between 5-15 from Senegal, Mali or Guinea who study the Quran, live in Senegal. Most of these children do not get to see their parents for years. They stay in Daraas with Marabouts. A Marabout is an imam who teaches the Quran at a Daraa (Quranic school). The Marabout should look after these children, however, more often than not the Talibes have to arrange their own food, clothes and money and hand part of their earnings over to the Marabout.
Physical and psychological abuses by the Marabout are not uncommon. This is a sensitive issue. The Marabouts are influential and have a high status, which is why abuse often is not addressed.

The Boabab tree, also known as the tree of life, is Senegal’s national symbol. There is a famous legend that the Boabab tree is the first tree ever to have existed. On the tree grows a pumpkin like fruit, full of fruit pulp. The tree’s leaves are believed to have healing properties. The Boabab also has an important social function: it is a refuge for meditation and serves as site for sacred offerings.