• Artwork
'Isabouckar!'

Isabouckar! A shout out loud for joy

Dance from the inside

Iedereen heeft zijn eigen unieke belevingswereld, daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal; waarbij energie en emoties vrijkomen. Dansers zijn als geen ander in staat deze tot uitdrukking te brengen via hun lichaamsexpressie en vormen daarmee de ideale metafoor voor het menselijke.

Mijn nieuwsgierigheid bracht mij ernaar om voorbij te kijken aan het uiterlijke; de innerlijke authentieke eigenheid en het onderbewuste van de mens. Via de intuïtieve lichaamsexpressie van een danser kan deze innerlijke belevingswereld naar buiten stromen en daarbij samengaan met de uiterlijke realiteit; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat.

Met deze zienswijze vertrok ik in juni 2013 naar Saint-Louis in Senegal, met drie professionele Senegalese dansers: Madiba Badio, Aram Gomis en Alioune Diagne, ontstond een samenwerkende verbinding op diverse locaties.

In deze ‘nieuwe synergetische werkelijkheid’ ben ik geïnteresseerd en komen tot uiting in mijn projecten: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016), Kamigakari (Japan, 2018).

Saint-Louis is een belangrijk schiereiland van de voormalige Franse kolonie Senegal. Deze stad ligt aan een internationale handelsroute aan de Atlantische Oceaan. De moedertaal van de Senegalezen is Wolof, daarnaast is Frans de tweede voertaal. De export van Senegal bestaat voornamelijk uit vis en visproducten. 95% Van de Senegalese bevolking is moslim, ’n kleine minderheid is christen. Zij leven vreedzaam naast elkaar.

In Senegal wonen rond de 50.000 Talibes, leerlingen van de koran, jonge jongens meestal tussen de 5-15 jaar, afkomstig uit Senegal, Mali of Guinee. Zij verblijven in Daraas bij een Marabout, ’n imam die hen de koran onderwijst. Veelal is er sprake van zowel fysiek als psychisch misbruik door de Marabout, het is een delicaat onderwerp in Senegal, omdat Marabouts veel macht en aanzien hebben, worden de misstanden vaak niet aangepakt.

De Baobab boom ofwel apebroodboom is een Senegals nationaal symbool, er gaat een legende rond dat het de eerste boom aller tijden was. De Baobab vervult ook een belangrijke sociale functie: het is een oord van meditatie en er worden offergaven neergelegd.

* De foto’s zijn in oplages te koop.
In diverse formaten, ingelijst, genummerd, gesigneerd & certificaat van echtheid. Bent u geïnteresseerd, voelt u zich vrij om contact met mij op te nemen, voor verdere informatie.

Art print ingelijst aan de muur? Deze foto: formaat 120 x 80 cm & 80 x 53 cm. Geïnteresseerd neemt u geheel vrijblijvend contact op voor verdere details. .

English text
Everyone has their own unique inner ‘experience and perception’ world, in addition there is a common universal human body language; in which energy and emotions releases. Dancers are most equipped to speak that language and are hence the ideal metaphor for human expression.

My curiosity brought me to look beyond the outward; to the inner authentic identity and the subconscious of mankind. Through the intuitive body expression of a dancer this inner world can flow and merge with the outside world; a new synergistic reality arises.

With this view I went in June 2013 to Saint-Louis in Senegal, with three Senegalese professional dancers: Madiba Badio, Aram Gomis and Alioune Diagne aroses a collabarative connection at various locations.

In this ‘new synergistic reality’ I am interested and expressed through my projects: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Apparently invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018).

Saint-Louis is an important peninsula in the former French colony Senegal. The city, on the coast of the Atlantic Ocean, is part of an international trade route providing access to the mainland.
The native of Senegal is Wolof, French is the second language. Exports of Senegal consists mainly of fish and fish products. 95% of Senegal’s population is Muslim, one small Christian minority, together they live peacefully.

Roughly 50.000 Talibes in Senegal, mostly young boys between 5-15 years old studying Quran at a Marabout. The young boys are from Senegal, Mali or Guinea, they reside in Daraas at a Marabout. A Marabout is an imam who teaches the Quran at a Daraa (Quranic school). Often there is both physical and psychological abuse of these childern by a Marabout, it is a delicate subject in Senegal, because Marabouts have a lot of power and prestige, the abuses are often not addressed.

The Boabab tree, also known as the tree of life, is Senegal’s national symbol. There is a famous legend that the Boabab tree is the first tree ever to have existed. The Boabab also has an important social function: it is a refuge for meditation and serves as site for sacred offerings.

Opening exhibition: Isabouckar! City Hall The Hague in The Netherlands on 25.01.2016