• Contact Me
logo
English text

Many impressions and experiences during countless travels I made around the world. The photo shows a moment traveling in Japan, 2018.

You can reach me:
Mobile: +31641210799
Email: photo@ingevanmill.com
The Hague | The Netherlands

The past nineteen years of experiences as a professional in, among other things, photojournalism and eight years in creating my own art and documentary projects have developed me broadly and profoundly as a person, as a photojournalist and visual artist.

Inge van Mill is connected to:

Dutch Association of Photojournalists (NVF)

Art Centre Stroom The Hague

Hague artists | Stroom The Hague

Assignments | projects:

Are you interested in working together on photo or film assignments, a single photo or a fully realised plan? I’m interested in cooperate from the brainstorming phase, both creatively and on content, to the final result. If you are interested, please do not hesitate to contact me.

If you would like to cooperate, please feel free to contact me.

TIP! Are you looking for a visually layered compilation that matches your company or organisation, then it is a great challenge for me to realize this for you.

Are you looking for an expressive, layered composition that’s a perfect fit for your company or organisation? Creating that for you could be an amazing challenge.

If you like I will guide you from the brainstorming phase to the final result. Interested? Send me an e-mail with your wishes.

Art project: Where is the partY…?

Art and documentary work in Limited Edition:

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity.

Interested? Contact me for further information.

Exhibit | ideas:

If you would like to exhibit my art and/or documentary projects or have other requests, I would be happy to discuss the options. Interested?

Looking forward to your message.

Looking forward to a wonderful cooperation!

In summer and winter, I can also take photograph underwater with my professional underwater camera. Get in touch and we can discuss your specific wishes.

I look forward to your message.

 

Subscribe to my newsletter!

A newsletter will be sent in which I inform you about what has happened in recent months and what will happen in the coming months. Each newsletter also contains a tip and an anecdote. (Unsubscribing from the newsletter is always possible)

……………………………………………………………………………………………………………….

Vele indrukken en ervaringen mogen opdoen tijdens talloze reizen over de wereld. De foto toont een moment op reis in Japan in 2018.

U kunt mij bereiken:
Mobiel: +31641210799
Email: photo@ingevanmill.com
Den Haag | Nederland

Afgelopen negentien jaar aan ervaringen als professional in onder meer de fotojournalistiek en inmiddels acht jaar met het creëren van eigen kunst- en documentaire-projecten hebben mij als mens, als fotojournalist en beeldend kunstenaar breed en diepgaand ontwikkeld.

Inge van Mill is verbonden aan:

Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF)

Kunstcentrum Stroom Den Haag

Haagsche kunstenaars | Stroom Den Haag

Opdrachten | projecten:

Bent u geïnteresseerd om met mij samen te werken aan foto- of filmopdrachten, een enkele foto of voor een geheel uitgewerkt plan? Graag denk ik mee vanaf de brainstormfase, zowel inhoudelijk als creatief, tot aan het uiteindelijke resultaat.

Wilt u samenwerken, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

TIP! Bent u op zoek naar een beeldend gelaagde compilatie, dat aansluit bij uw bedrijf of organisatie, dan is het voor mij een ontzettend leuke uitdaging om deze voor u te realiseren.

Te adviseren met de compilatie vanaf de brainstormfase tot aan het uiteindelijk resultaat. Geïnteresseerd? Stuur mij een mail met uw wensen.

Kunst en documentaire werk in Limited Edition:

Mijn kunst en documentaire projecten worden in gelimiteerde oplages gesigneerd verkocht en gaan samen met een Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd? Informeer voor specificaties.

Tentoonstellen | ideeën:

Mocht u mijn kunst en/of documentaire projecten willen tentoonstellen of heeft u andere verzoeken, dan is dat zeker bespreekbaar. Met belangstelling zie ik uw bericht tegemoet.

Uitkijkende naar een mooie samenwerking!

In zomer- en wintertijd kan ik desgewenst onderwaterfoto’s maken met mijn professionele onderwaterhuis-camera. Uw wensen kunnen met mij besproken worden.

Uitkijkende naar uw bericht.

 

Meld u aan voor mijn nieuwsbrief!

Per kwartaal wordt er een nieuwsbrief verstuurd waarin ik u op de hoogte breng wat er zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld en wat er de komende maanden staat te gebeuren. Iedere nieuwsbrief bevat daarnaast een tip en een anekdote. (Uitschrijven van de nieuwsbrief is altijd mogelijk)