Voorwaarden

Voorwaarden

Copyright en auteursrechten © 2022 – Inge van Mill   |   0031641210799  |  foto@ingevanmill.nl

De leveringsvoorwaarden van de NVJ/NVF zijn van toepassing pdf: NVF leveringsvoorwaarden


Tarieven 

Behoudens exclusieve opnames, is het basis-licentietarief voor internetgebruik van mijn foto’s € 250 excl. btw (per foto). Daarnaast hanteer ik voor mijn overeenkomsten de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem 2021. Voorafgaand aan een opdracht worden de voorwaarden en tarieven besproken en vastgelegd. Voor unieke kunstwerken, gelimiteerde oplages en open edities worden exclusieve tarieven gehanteerd, per werk kunnen de bedragen hiervan aan u kenbaar worden gemaakt. Bent u geïnteresseerd informeer dan naar de specificaties bij Inge van Mill.


Publicatie 

Een ieder die mijn werk publiceert gaat akkoord met de door mij daaraan verbonden voorwaarden zoals hierboven wordt beschreven  en volgens de voorwaarden van de NVJ/NVF. Op al mijn foto’s, filmbeelden, geluidsfragmenten, objecten, teksten en dergelijke rust mijn intellectuele eigendomsrecht. Met publiceren wordt slechts het recht tot eenmalige publicatie gehanteerd of anders wordt vooraf schriftelijk overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten gaan zelden over op diegene die publiceert, in uitzonderlijke gevallen zal dit mogelijk zijn en dit dient schriftelijk met mij te zijn gecommuniceerd, in sommige gevallen wordt slechts een (beperkte) publicatielicentie verstrekt.


Inbreuk 

Bij het constateren van inbreuk, daarmee is sprake van vordering tot handhaven van mijn auteursrecht. De inbreuk-pleger ontvangt een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basis-licentietarief (Stichting anoniem tarieven 2021) plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken. Immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van mijn foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Daarnaast wordt er bij publicatie van mijn gelimiteerde oplages een veel hoger tarief gehanteerd, afhankelijk van de foto en het project. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreuk-pleger.


Copyright 

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd van mijn website of anderszins (“croping” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, media, op internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende; Inge van Mill. Wilt u beeldmateriaal publiceren voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: foto@ingevanmilll.nl


LET OP: Kunstwerken en Certificaten van Echtheid worden uitgegeven en ondertekend door Inge van Mill. Kunstwerken die te koop worden aangeboden zonder Certificaat van Echtheid dienen met argwaan te worden bekeken. Kopers die niet zeker zijn van de authenticiteit van een kunstwerk wordt aangeraden contact op te nemen met Inge van Mill.


Kunsttransport 

Na uw aankoop van een ingelijste Art-print, kunstobject, fotoboek of anderszins deze wordt met de beste zorg voorbereidt, ingepakt en verzonden. Ingelijste foto’s en kunstwerken worden met een privé-koerier in Vlaanderen en Nederland bezorgd. Voor bezorging van het kunstwerk wereldwijd of in Europa anders dan Vlaanderen of Nederland wordt deze verzonden met een speciale kunsttransporteur. Tarieven zijn afhankelijk van het kunstwerk en het land waar het kunstwerk naartoe wordt verzonden. Voor specificaties kunt u contact opnemen met Inge van Mill.


Verzending 

Voor andere aankopen dan bovenstaande wordt voor verzending gebruik gemaakt van PostNL of DHL, tarieven zijn afhankelijk van het gewicht en het land waar deze naartoe wordt verzonden.

Uw aankoop zal direct worden opgepakt en u ontvangt vervolgens een bericht over de duur van het voorbereiden en wanneer het pakket naar u wordt verzonden of getransporteerd.