Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt aangegeven hoe de informatie op deze website van Inge van Mill aan u wordt aangeboden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is door u te bekijken. De informatie van mijn website mag niet worden gekopieerd, verspreidt of op een andere manier worden gebruikt dan wel misbruikt.

U mag de informatie op deze website bekijken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inge van Mill is het niet toegestaan tekst, beeld-materiaal of andere content van deze website te gebruiken dan wel misbruiken. Het intellectueel eigendom van alle (beeld) content en informatie berust bij Inge van Mill.

 
Indien van toepassing:

Inge van Mill streeft naar een actuele website. Mochten ondanks haar inspanningen informatie of inhoud op deze website onvolledig dan wel onjuist zijn, dan kan Inge van Mill daarvoor geen

aansprakelijkheid aanvaarden. Inge van Mill behoudt het recht om op ieder moment content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Daarnaast aanvaardt Inge van Mill op geen enkele wijze aansprakelijkheid betreffende informatie waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

 
Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina van de disclaimer van Inge van Mill.