Disclaimer

Inge van Mill is gevestigd in Nederland en haar bedrijf is sinds 2002 ingeschreven bij de KVK onder het nummer: 27253071. Tevens gelden haar voorwaarden zie Disclaimer, Terms & Conditions en daarnaast zijn de voorwaarden van de NVJ / NVF van toepassing. www.ingevanmill.nl

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Inge van Mill, zoals deze beschikbaar is gesteld door Inge van Mill. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inge van Mill is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Inge van Mill.

Indien van toepassing

Inge van Mill streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoudt mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Inge van Mill aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Inge van Mill op deze pagina.

PRIVACY STATEMENT

De privacy van alle gebruikers van mijn site respecteer ik en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De hoogst nodige persoonlijke informatie zal ik opvragen en uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden overhandigd dan wel verkocht. Uitsluitend zullen de gegevens worden gebruikt voor uw persoonlijk wensen, deze kunnen zijn: inschrijving op de nieuwsbrief, versturen van het contactformulier, versturen van een bestelling die u via de shop heeft aangekocht. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met mij op via photo@ingevanmill.com

TERMS AND CONDITIONS

Copyright en auteursrechten © Inge van Mill – 2021 Telefoon: 0031641210799 Email: photo@ingevanmill.com

Op alle transacties zijn de voorwaarden van de NVJ/NVF van toepassing. https://www.nvj.nl/ondernemerschap/contracten-en-overeenkomsten/algemene-voorwaarden

Tarieven Behoudens exclusieve opnames, is het basis-licentietarief voor internetgebruik van mijn foto’s € 250 excl. btw (per foto). Daarnaast hanteer ik voor mijn overeenkomsten de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem 2021. Op basis van vooraf gemaakte afspraken, kunnen er door mij afwijkende tarieven worden berekend. Voor gelimiteerde oplages wordt een exclusief tarief gehanteerd en deze bedragen zullen per werk door Inge van Mill worden opgemaakt. Mocht u specificaties hierover wensen te ontvangen kunnen deze bij Inge van Mill worden opgevraagd.

Publicatie Een ieder die mijn werk gebruikt gaat akkoord met de door mij daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven en volgens de voorwaarden van de NVJ/NVF. Op al mijn foto’s, filmbeelden, geluidsfragmenten, objecten, teksten, anderszins rust mijn copyright. Met mijn werk wordt slechts het recht tot eenmalige publicatie gehanteerd of anderszins vooraf overeengekomen gebruik schriftelijk bevestigd. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker, in uitzonderlijke gevallen zal dit mogelijk zijn en dit dient schriftelijk vanuit mij te zijn bevestigd. In sommige gevallen wordt er slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

Inbreuk Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basis-licentietarief (volgens Stichting anoniem tarieven 2021) plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van mijn foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Copyright Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd van mijn website of anderszins (“croping” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende, Inge van Mill. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: photo@ingevanmill.com.

LET OP: Kunstwerken en Certificaten van Echtheid worden uitgegeven en ondertekend door Inge van Mill – kunstwerken die te koop worden aangeboden zonder Certificaat van Echtheid dienen met argwaan bekeken te worden. Kopers die niet zeker zijn van de authenticiteit van een kunstwerk via mij verstrekt zijn wordt aangeraden contact op te nemen met Inge van Mill: photo@ingevanmill.com

Verzending

Voor andere aankopen dan bovenstaande wordt voor verzending gebruik gemaakt van PostNL of DHL. Tarieven zijn afhankelijk van het gewicht en het land waar deze naartoe wordt verzonden.

De verzending van uw aankoop zal direct worden opgepakt en u ontvangt vervolgens een bericht over de duur van het voorbereiden en wanneer deze wordt verzonden.

Kunsttransport

Na uw aankoop van een ingelijste Art-print of kunstobject wordt deze met de beste zorg voorbereid, ingepakt en verzonden. Ingelijste foto’s worden met een privé koerier in Nederland en Vlaanderen bezorgd. Voor bezorging in Europa (anders dan Nederland of Vlaanderen) of wereldwijd wordt deze verzonden met een speciale kunsttransporteur. Tarieven zijn afhankelijk van het land waar het kunstwerk naartoe wordt verzonden. Voor specificaties neemt u contact op met Inge van Mill.