Awards
Diverse onderscheidingen ontvangen na afstuderen aan de KABK

ND-Award 2019 | Culture

2019

ND Awards 2018 | Wildlife

2018

ND Awards 2018 | Sports

2018

ND Awards 2018 | Documentary

2018

IPA AWARDS 2018 | People

2018

Bekijk: Isabouckar!

IPA AWARDS 2018 | People

2018

Bekijk: Isabouckar!

IPA Awards 2018 | Wildlife

2018