Performance in Rotterdam

Buitenkunst digitale-Billboards en Abri-posters in het centrum van Rotterdam van 5 – 16 juni 2020.

 

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan aan het begin van de corona-pandemie; het project toont menselijke gevoelens en actualiteiten rondom COVID-19.

 

Live performance BAS en Whitney Selina op 5 juni 2020 in Rotterdam.

 

Ontwaken in een nieuwe realiteit

De coronacrisis breekt aan als een onaangename verrassing en gaat gepaard met veel onduidelijkheid en angst.

De wc-rollen zijn niet aan te slepen, met als gevolg lege schappen, het toonbeeld van overlevingsdrang. De wc-rol als wapen in de corona-strijd,

de mens gevangen in een web van egoïsme en opgesloten in een ‘intelligente lockdown’. Aan alle kanten kraken de poorten en vertonen de muren barsten.

Hoe lang is de samenleving bestand tegen deze inperkingen en zullen de bewakers het volk in het gareel houden?

 

De pandemie brengt de wereldeconomie tot stilstand. Financieel gewin staat boven het menselijk belang.

Op welke wijze is het individu instaat deze coronaperiode te overleven?

 

De omgeving ziet er van de ene op de andere dag anders uit, opeens zijn er overal pijlen, linten, doorzichtige schermen, mondkapjes; de anderhalve-meter maatschappij is geschapen.

De huidige realiteit is vervreemdend, surrealistisch bijna. Het lijkt alsof we wakker zijn geworden op ’n andere planeet.

 

Is ons mens-zijn nog intact, of geldt nu de macht van de sterkste?

 

 

Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag ‘de condition humaine’

De belichaming en vertolking van Het Kantelpunt 2020 zijn de perfomers BAS en Whitney Selina; 

via hun lichaamsexpressie verbeelden zij hun emoties en gevoelens rondom het thema COVID-19.

 

Project: Het Kantelpunt 2020