• Film

Photojournalism

Image of reality

Docu-teaser: Beeld van de werkelijkheid.

Deze teaser toont in een documentaire een onderzoek: naar de staat en het belang van professionele, kritische en onafhankelijke fotojournalistiek in een veranderend(e) medialandschap en maatschappij in Nederland.

In 2022 is mijn streven de documentaire te voltooien en te lanceren.

Mocht u mijn documentaire willen steunen in de vorm van ‘n donatie ben ik u zeer dankbaar. Ga naar: contact.

English text
Docu-teaser: Image of reality.

This teaser shows in a documentary a research: to the current state and importance of professional, critical and independent photojournalism in a changing media landscape and society in The Netherlands.

My aim is to complete and launch the documentary in 2022.

If you would like to support my documentary in the form of a donation, I am very grateful. Go to: contact.