• Film

Photojournalism

Image of reality

Docu-teaser: Beeld van de werkelijkheid.

Deze teaser gerealiseerd eind 2019 en toont in een documentaire een onderzoek: naar de staat en het belang van professionele, kritische en onafhankelijke fotojournalistiek in een veranderend(e) medialandschap en maatschappij in Nederland.

In 2022 is mijn streven de documentaire te voltooien en te lanceren.

Mocht u mijn documentaire willen steunen in de vorm van ‘n donatie ben ik u zeer dankbaar. Graag verwijs ik u hiervoor naar: contact.

Uitgelicht: interview fotojournalistiek. Tijdens de World Press Photo expositie in december 2019 in de Grote Kerk in Zwolle wordt Inge van Mill geïnterviewd door Eva Hoogland over de fotojournalistiek tijdens een uitzending van Uitgelicht; een initiatief van studenten journalistiek van Windesheim in Zwolle.

Verslag van het live interview:

English text
Docu-teaser: Image of reality.

This teaser realized at the end of 2019 and shows in a documentary a research: to the current state and importance of professional, critical and independent photojournalism in a changing media landscape and society in The Netherlands.

My aim is to complete and launch the documentary in 2022.

If you would like to support my documentary in the form of a donation, I am very grateful. I would like to refer you to: contact.

Featured: interview photojournalism. During the World Press Photo exhibition in December 2019 in the Grote Kerk in Zwolle, Inge van Mill is interviewed by Eva Hoogland about photojournalism during a broadcast of Featured; an initiative of journalism students from Windesheim in Zwolle.

Report of the live interview: