Hoorzitting collectief onderhandelen

Tijdens de hoorzitting collectief onderhandelen hield ik mijn pleidooi:

‘Auteursrecht een kostbaar bezit’

 

Tarieven staan onder druk

Auteursrechten minder gerespecteerd

Onderhandelingspositie makers onder druk

 

Hoorzitting collectief onderhandelen

Het programma begint met de presentatie van het jaarlijkse brancheonderzoek Monitor Freelancers en Media 2017.

Kernonderwerpen van de Monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken.

Net als in 2016 is er extra ingezoomd op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.