2007

Aartsbisschop Desmond Tutu

geeft een persconferentie in de Eerste Kamer namens diverse Nederlandse organisaties, zij roepen de Nederlandse regering op om aidswezen in Afrika te ondersteunen. De organisaties pleiten voor geldelijke toelages voor de verzorgers, vergelijkbaar met kinderbijslag en pensioenen en voor systemen in ontwikkelingslanden om aidswezen in de eigen, vertrouwde omgeving op te vangen. Na afloop houden de organisaties een politiek debat in de Eerste Kamer met als titel Future for Africa, Invest in Children.

Bekijk meer: Portret