2022

Voor de hekken van het aanmeldcentrum Ter Apel sliepen nachtenlang honderden mensen in de buitenlucht. Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland moet zich direct na aankomst melden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Ter Apel. Het aanmeldcentrum was lange tijd overvol omdat mensen na goedkeuring van een verblijfsvergunning niet konden doorstromen naar een andere opvanglocatie of sociale woning. Veel mensen sliepen daardoor buiten de poorten in Ter Apel. Omdat de Nederlandse overheid er niet in slaagde om de vluchtelingen goede opvang te garanderen kwam Artsen zonder Grenzen eraan te pas om zorg te bieden. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg was er een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege de onhygiënische situatie. Daarom verschenen er tijdens de avond van 26 augustus 2022 bussen die de asielzoekers naar een slaapplek voor die nacht kon brengen. Niet alle asielzoekers gingen mee, bang dat ze pas later zouden terugkeren en daarmee hun asielaanvraag later wordt behandeld.

Bekijk meer: Documentaire