• Artwork
'New project ! Het Kantelpunt 2020 - Outdoor Art in The Hague: 23 - 31 August 2020'

Het Kantelpunt 2020 – The brink 2020

Buitenkunst centrum Den Haag 23 -31 aug.

English version press here: English text

Het Kantelpunt 2020 – The Brink 2020 originated in times of the corona crisis; the project shows human feelings and the topics around COVID 19.

The pandemic arrives as an unpleasant surprise and is accompanied by a lot of uncertainty and fear. There is a run on toilet paper, resulting in empty shelves, the epitome of survival instinct. The global economy comes to a standstill.

The way our surroundings look changes overnight, suddenly there are arrows everywhere, tape, transparent screens, mouth masks; the one-and-a-half-metre society is created. The current reality is alienating, surreal almost, we find ourselves in a new world in which the rules of the game have yet to be discovered.

It feels like we woke up on another planet. Is our humanity still intact or does the survival of the fittest apply?

Intriguing rendition of this corona period in motion.

The Brink 2020 originated in times of the corona crisis; the project shows human feelings and the themes surrounding COVID 19.

The Brink 2020, covers four different themes relating to COVID 19, which are shown in art photographs and art films. The art project was seen in the public on outdoor panels from 5 – 16 June 2020 in Rotterdam, in The Hague from 23 – 31 August 2020.

Twelve different locations posters through The Hague.

Openingsact by BAS & Whitney Selina on Sunday 23 of August in The Hague.


The Brink 2020 launched in The Hague with a performance by BAS & Whitney Selina.

Map posters The Hague: Click here
Map art films The Hague: Click here

Dancers are the ideal metaphor for human behaviour: the condition humaine. BAS & Whitney Selina embody and express The Brink 2020 through their physical expressions by their emotions and feelings in relation to Corona. The embodiment and rendition of The Brink 2020 are the performers BAS & Whitney Selina. Their internal expierence is projected into the outside world; a new synergistic reality emerges in images.

Previous work in which the dancer ‘condition humaine’ is central are: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Seemingly Invisible (The Netherlands, 2016) and Kamigakari (Japan, 2018).

Launch in Rotterdam of The Brink 2020 with a LIVE performance by BAS & Whitney Selina on 5th of June 2020: click here.

*The outdoor exhibition in The Hague was possible by the Stroom Promise subsidy from Art centre Stroom The Hague.

Questions that spectators could ask themselves when looking at the images:

– We are at a crossroads, which direction is it tilting?

– The corona crisis as a wak-up call, what are the challenges?

– Will this time lead to fraternisation or further polarisation?

– What does it take to be free of perception and interpretation?

Expo Outside Art Rotterdam.

Shopping district Rotterdam, art films.

Bijenkorf, Rotterdam.

Launch The Brink 2020 in Rotterdam.

BAS in Rotterdam.

Dutch newspaper Trouw magazine The Brink 2020 on 30 of May 2020.

Lodewijk Dros, author Trouw: To visualize the impact of the corona crisis,
photographer Inge van Mill looks up dancers for her project ‘The Brink 2020’. “They can express their emotions and feeling physically – the dancer is the condition humaine. They don’t touch each other, perhaps they embody the lack.”

Art print framed on the wall? The photos are for sale in editions.

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity. If you are interested, feel free to contact me for further information.

Handing over framed Art print to Hans Peijnenburg in Den Bosch on 9th of July 2020.

News! Art photo book The Brink 2020 will be released in mid-October 2020, edition 220.
The book consists of a composition of: art photographs, documentary images and stills, depicting emotions and current events around Covid-19. The aim is to turn the variety of images a rhythmic whole with the right balance between feeling and actuality.

Interested? Order / reserve the art photo book to ensure that you have a unique book from the edition of 220 pieces. The purchase will be accompanied by numbering & signature in the art photo book and a signed Certificate of Authenticity. More about the art photo book will be announced shortly.

Curious about the sequel, subscribe to the newsletter: Subscribe News (bottom left), unsubscribing is always possible, so you will stay informed of the latest news about the project: The Brink 2020. Keep an eye on my social media and website.

… Soon more…

* Art Centre Stroom is giving shape to their 30th anniversary with the Stroom Promise, through a temporary subsidy scheme for projects and activities that are in line with societal urges as a result of the corona crisis.

——————————————————————————————————————————–

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan in tijden van de coronacrisis; het project toont menselijke gevoelens en de actualiteiten rondom COVID 19.

De coronacrisis breekt aan als een onaangename verrassing en gaat gepaard met veel onduidelijkheid en angst. De wc-rollen zijn niet aan te slepen, met als gevolg lege schappen, het toonbeeld van overlevingsdrang. De wc-rol als wapen in de coronastrijd, de mens gevangen in een web van egoïsme en opgesloten in een ‘intelligente lockdown’. Aan alle kanten kraken de poorten en vertonen de muren barsten. Hoe lang is de samenleving bestand tegen deze inperkingen en zullen de bewakers het gareel in bedwang kunnen houden?

De pandemie brengt de wereldeconomie tot stilstand. Financieel gewin staat boven het menselijk belang. Op welke wijze is het individu instaat deze coronaperiode te overleven?

De omgeving ziet er van de ene op de andere dag anders uit, opeens zijn er overal pijlen, linten, doorzichtige schermen, mondkapjes; de anderhalve-meter maatschappij is geschapen. De huidige realiteit is vervreemdend, surrealistisch bijna. Het lijkt alsof we wakker zijn geworden op ’n andere planeet. Is ons mens-zijn nog intact, of geldt nu de macht van de sterkste?

Intrigerende Vertolking van deze corona periode in beweging.
Plattegrond posters Den Haag: Click here
Plattegrond filmpjes Den Haag: Click here

Twaalf verschillende locatie posters door Den Haag.

Opening Het Kantelpunt 2020 door performers BAS & Whitney Selina in Den Haag.

Het Kantelpunt 2020 was te zien als Buitenkunst van 5 – 16 juni 2020 in Rotterdam, in Den Haag van 23 – 31 augustus 2020, deze is mede mogelijk gemaakt dankzij de Stroom Promise subsidie van Stroom Den Haag. In beide steden zijn twee verschillende thema’s rondom COVID 19 te zien geweest met kunstfilmpjes en kunstfoto’s op Abri’s.

Openings-act door BAS & Whitney Selina op zondag 23 augustus in Den Haag.

Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag: de condition humaine. De belichaming en vertolking van Het Kantelpunt 2020 zijn de performers BAS en Whitney Selina: zij verbeelden via hun lichaamsexpressie hun emoties en gevoelens rondom het thema COVID 19. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

Het project omvat vier verschillende thema’s rondom COVID 19, deze worden getoond in kunstfoto’s en kunstfilmpjes. Buitenkunst expo Het Kantelpunt 2020 was te zien met twee thema’s van 5 – 16 juni 2020 in het centrum van Rotterdam.

Eerder werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).

Lancering van Het Kantelpunt 2020 in de publieke ruimte op 5 juni 2020 met een LIVE performance van BAS & Whitney Selina in Rotterdam. (Filmpje: Click here)

* Buitenexpositie in Den Haag is mede mogelijk gemaakt door de Stroom Promise subsidie van Kunstcentrum Stroom Den Haag

Vragen die de kijker zichzelf kan stellen bij het zien van de beelden:

– We staan op een kruispunt, welke richting kantelt het op?

– De coronacrisis als wake-up call, wat zijn de uitdagingen?

– Zal deze tijd leiden tot verbroedering of tot verdere polarisatie?

– Wat is ervoor nodig om vrij van perceptie en interpretatie te zijn?

Expo Buitenkunst Rotterdam.

Winkelstraat Rotterdam, kunstfilmpje.

Bijenkorf, Rotterdam.

Lancering Het kantelpunt 2020 in Rotterdam.

BAS in Rotterdam.

Dagblad Trouw magazine Het kantelpunt 2020 op 30 mei 2020.

Lodewijk Dros, auteur Trouw: Om de doorwerking van de coronacrisis te verbeelden, zoekt fotografe Inge van Mill voor haar project ‘Het kantelpunt 2020’ dansers op. “Zij kunnen hun emoties en gevoel lichamelijk vertolken – de danser is de condition humaine. Ze raken elkaar nét niet aan, wellicht belichamen zij het gemis.”

Art print ingelijst aan de muur? De foto’s uit de serie zijn in oplages te koop.

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Authenticiteitscertificaat. Geïnteresseerd? Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Overhandiging ingelijste Art print aan Hans Peijnenburg op 9 juli 2020 in Den Bosch.

Nieuws! Kunst-fotoboek Het kantelpunt 2020 wordt medio oktober 2020 uitgebracht, oplage 220.
Het boek bestaat uit een samenstelling van: kunstfoto’s, documentaire beelden en stills, die de emoties en actualiteiten rondom Covid-19 verbeelden. Doel is om van de verscheidenheid aan beelden een ritmisch geheel te maken met een juiste balans tussen gevoel en actualiteit.

Geïnteresseerd? Bestel/ reserveer het kunst-fotoboek zodat u er zeker van bent dat u een uniek exemplaar uit de oplage van 220 stuks bezit. De aankoop zal vergezeld gaan met nummering & handtekening in het kunst-fotoboek en een ondertekend Authenticiteitscertificaat. Op kort termijn zal er meer over het kunst-fotoboek bekend worden gemaakt.

Nieuwsgierig naar het vervolg, schrijft u zich in op de nieuwsbrief: Subscribe News (links onder), uitschrijven is altijd mogelijk, zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het project: Het Kantelpunt 2020. Houdt u daarnaast mijn social media en website in de gaten.

…Soon more…

* Kunstcentrum Stroom geeft gestalte aan haar 30-jarig jubileum met de Stroom Promise, via een tijdelijke subsidieregeling voor projecten en activiteiten die aansluiten bij maatschappelijke urgenties als gevolg van de coronacrisis.