Expo: Reality seems well defined

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021 | Den Haag

Tentoonstelling toont twee recente kunst en documentaire projecten:

Het Kantelpunt 2020   &   Where is the partY…?

 

                  

 

 

 

 

 

 

Beide projecten tonen de wereld in verandering

 

Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld.

Het Kantelpunt 2020 toont COVID-19 vanuit een innerlijk perspectief samengesteld met documentaire beelden gedurende de corona-pandemie.

 

De solotentoonstelling toont met deze twee projecten de verschillende werkelijkheden die veelal vastomlijnd lijken te zijn, het snijvlak en de overlap tussen realiteit en illusie zijn gebieden waar mijn onderzoek zich op richt.

Het onderzoek gaat over de uiterlijke zichtbare wereld en de voelbare innerlijke zintuigelijke belevings- en gedachtenwereld. Beide werelden kunnen een dialoog aangaan, samengaan, contrasteren en conflicteren.

Door de onderstromen naar de oppervlakte te brengen en de zichtbare realiteiten samen te brengen wordt er een beeld getoond vanuit verschillende perspectieven.

De toeschouwer van de tentoonstelling nodig ik uit om deze beelden onbevangen te bekijken.

 

 

Opening solotentoonstelling zaterdag 6 november 2021

 

Foto’s opening tentoonstelling: Wim Hollemans

 

 

 

 

 

 

  ‘Kunstwerk’ in de tentoonstelling

 

 


 

Het Kantelpunt 2020

 

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan tijdens de corona-pandemie,

het toont menselijke gevoelens en actualiteiten rondom COVID-19

 

Het project toont documentair en kunstwerk.

De documentaire beelden tonen een beeld van de omstandigheden die ik tegenkwam vanaf de aankondiging van het corona-virus in Nederland.

De kunstbeelden tonen twee menselijke figuren die met elkaar interacties aangaan rondom het thema COVID-19. Op vier verschillende locaties vertolken zij, met verwijzingen in de vorm van attributen, hun gevoelens, emoties en gedachten rondom de corona-pandemie.

De beeldsamenstelling van het project is uniek en vertelt haar eigen verhaal rondom de corona-pandemie tevens racisme en het koloniale verleden. De documentaire beelden gecombineerd met de kunstbeelden zijn gebundeld in Flatbook Het Kantelpunt 2020 en wordt verkocht in gelimiteerde oplage van 220 exemplaren. Het is een bijzonder naslagwerk voor nu en in de toekomst van een pandemie dat geschiedenis schrijft terwijl deze nog gaande is.

Note: Het was een bewuste keuze van mij om een blanke en donkere vertolker voor het project te vragen, omdat racisme nog steeds aan de orde van de dag is. Beiden bracht ik samen: COVID-19 en zwart | wit. Op het moment van mijn keuze was George Floyd nog niet vermoord, het moment dat de beelden voor Het Kantelpunt 2020 tot stand kwamen, waren zijn dood en de daaraan verbonden massale wereldwijde Black Lives Matter demonstraties een feit. De beelden van Het Kantelpunt 2020 hebben door deze situatie extra betekenis gekregen en kunnen geplaatst worden in historische context.

De vertolkers van Het Kantelpunt 2020 zijn performers: BAS en Whitney Selina.

 

Realisaties:

Publicatie spread Trouw-magazine, april 2020.

Buitenkunst digitale Billboards en Abri-posters in Rotterdam, juni 2020.

Buitenkunst digitale Billboards en Abri-posters in Den Haag, augustus 2020.

Kunstlicht van Den Haag FM live-interview door Eric Korsten, augustus 2020.

Flatbook Het Kantelpunt 2020, Limited Edition 220, december 2020

 

Buitenkunst in Den Haag is mede mogelijk gemaakt dankzij Stroom Promise subsidie.
Flatbook Het Kantelpunt 2020 is mede tot stand gekomen dankzij crowdfunding bij voordekunst.

 

 

KUNSTWERK AAN UW MUUR?

Fine Art print ingelijst in baklijst, formaat 120 x 80 cm

 

Limited Edition  Het Kantelpunt 2020 

Kunstwerk is genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid

Ingelijst in baklijst (mogelijkheid inlijsten met museumglas)

 

Formaten:   150 x 100 cm   |   120 x 80 cm  |   100 x 67 cm   |   60 x 40 cm

(Formaten kunnen verschillen per foto)

 

Geïnteresseerd?

Contact

 

 


 

Where is the PartY…?

 

Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomst.

De onrust, onvrede en spanningen die ik waarneem zijn vervreemdend en in zekere zin beangstigend en overweldigend; waar gaat het naartoe met de maatschappij en de wereld. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zijn immens en men zal deze onder ogen moeten komen om überhaupt veranderingen teweeg te kunnen brengen.

Vanuit mijn noodzaak als mens, fotojournalist en kunstenaar om te begrijpen wat er gaande is ben ik de complexiteit die ik ervaar gaan ontrafelen en doorgronden. Het onzichtbare zichtbaar maken, de onderstromen naar de oppervlakte brengen, de feitelijke constateringen tonen en beide werelden laten samenkomen. Intuïtief komt ieder beeld tot stand en vertelt haar eigen gelaagde verhaal. Deze samengestelde beelden zijn opgebouwd vanuit mijn fotojournalistieke- en dagelijksleven-archief. De vervreemding die uit de beelden voortvloeien, zie ik als een wonderlijk schouwspel dat zich voltrekt in een realistische en surrealistische wereld.

Het project is in 2021 ontstaan en zal zich verder uitbreiden.

 

Kunstwerk aan uw muur?

 

Limited Edition  Where is the partY…? 

Kunstwerk is genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid

 

Procedé   Diasec TruLifeTM

Formaten per foto:   150 x 100 cm   |   225 x 150 cm          150 x 150 cm   |   80 x 80 cm

(De formaten per kunstwerk kunnen verschillen)

 

Geïnteresseerd?

Winkel