Auteursarchief: inge

Where is the partY…?

English text click here

Where is the partY…?

In this recent project Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future. The unrest, dissatisfaction and tensions I’ve observed are alienating and in a sense frightening and overwhelming; where is society and the world going? The challenges humanity faces are immense and will have to be faced in order to bring change at all.

In these turbulent times, prevailing power structures, values and norms are being questioned and challenged. The human dimension and the importance of the individual have been subordinated  to current systems. Strong interests exist to maintain systems. Choices have been made to cut back on social structures, on which foundations for society and democracy are based. The coronavirus pandemic has shaken the security of humanity. All kinds of abuses, from climate change via the history of slavery and migration to criminality in the upper echelons are becoming more visible, it seems as if the world is built from parallel worlds.

From my necessity as a photojournalist and artist to give interpretation and to clarify things, I began to unravel the complexity that I’ve experienced and witnessed. Making the invisible visible from my imagination, bringing the undercurrents to the surface, showing the factual observations and meld both worlds together. Each image is created intuitively and tells its own layered story. These composite images are built from my photojournalistic and daily life archive. The alienation these images evoke, I see as a wonderful spectacle that takes place in a surrealistic and magic-realistic world.

I invite the viewer to view the images in an unbiased and open-minded way.

The project originated last year (2021) and will continue to expand.

Art print framed at your wall?

 Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Images from this project are sold in Limited Edition Diasec® TruLifeTM:

Sizes :

 • 150 x 100 cm
 • 225 x 150 cm
 • 150 x 150 cm
 •   80 x 80 cm

The sizes per artwork may vary.

TruLifeTM: non-glare acrylic glass with the highest brilliance offers very high UV protection and virtually no reflection.

Diasec is signed and sold with a Certificate of Authenticity.

Interested? Feel free to contact me for specifications.

Process Finishing: Diasec® TruLifeTM by Wilcovak

 

Solo exhibition Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 November 2021

Exhibition comprises two recent Art and documentary projects:

The Brink 2020   &   Where is the partY…?

The exhibition highlights the research I’ve been conducting since 2013 into different realities that often seem fixed, but which I actually question. The image of reality that is presented to society can condition us and shape our frame of reference. By showing different perspectives, responding with my own observations, and outlining possible scenarios, I’m challenging the viewer to broaden their horizons.

Both projects depict the changing world. Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future and The Brink 2020 looks at the Covid-19 pandemic from an inner perspective composed of documentary images.

Successful opening 6th of November 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

Curious about continuation of Where is the partY…?

Subscribe to the newsletter: Subscribe News, so you will stay informed of the latest news. (unsubscribing is always possible)


Where is the partY…?

Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld. De onrust, onvrede en spanningen die ik waarneem zijn vervreemdend en in zekere zin beangstigend en overweldigend; waar gaat het naartoe met de maatschappij en de wereld. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zijn immens en men zal deze onder ogen moeten komen om überhaupt veranderingen teweeg te kunnen brengen.

In deze turbulente tijden worden heersende machtsstructuren, waarden en normen bevraagd en uitgedaagd. De menselijke maat en het belang van het individu zijn ondergeschikt gemaakt aan huidige systemen. Sterke belangen zijn er om systemen in stand te houden. Keuzes zijn gemaakt om te bezuinigen op sociale structuren op welk fundament juist de maatschappij en de democratie is gestoeld. De coronapandemie heeft de algehele zekerheid van de mens doen wankelen. Allerlei misstanden, van klimaat via slavernijverleden en migratie tot criminaliteit in de bovenwereld worden zichtbaarder, het lijkt wel alsof de wereld is gebouwd uit parallelle werelden.

Vanuit mijn noodzaak als fotojournalist en kunstenaar om duiding te geven en grip te krijgen ben ik de complexiteit die ik ervaar gaan ontrafelen. Vanuit mijn verbeelding het onzichtbare zichtbaar maken, de onderstromen naar de oppervlakte brengen, de feitelijke constateringen tonen en beide werelden laten samensmelten. Intuïtief komt ieder beeld tot stand en vertelt haar eigen gelaagde verhaal. Deze samengestelde beelden zijn opgebouwd vanuit mijn fotojournalistieke en dagelijksleven-archief. De vervreemding die uit de beelden voortvloeit, zie ik als een wonderlijk schouwspel dat zich voltrekt in een surrealistische en magisch-realistische wereld.

De toeschouwer nodig ik uit om de beelden onbevooroordeeld en open-minded te bekijken.

Het project is afgelopen jaar (2021) ontstaan en zal zich nog verder uitbreiden.

 

Kunstwerk aan uw muur?

Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Beelden van het project worden in Limited Editions verkocht op Diasec® TruLifeTM

Formaten :

 • 150 x 100 cm
 • 225 x 150 cm
 • 150 x 150 cm
 •   80 x 80 cm

De formaten per kunstwerk kunnen verschillen.

TruLifeTM: non-glare acrylglas met de hoogste briljantie biedt een zeer hoge mate van UV bescherming en nagenoeg geen weerspiegelingen.

Diasec gesigneerd en verkocht met Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd? Informeer naar de specificaties.

Proces afwerking: Diasec® Trulife bij Wilcovak

 

Solotentoonstelling Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021 | Den Haag

Tentoonstelling toont twee recente kunst en documentaire projecten:

Het Kantelpunt 2020   &   Where is the partY…?

De tentoonstelling toont mijn onderzoek sinds 2013 naar de verschillende werkelijkheden die veelal vastomlijnd lijken te zijn maar die ik juist bevraag. De beeldvorming van de werkelijkheid die de maatschappij wordt voorgespiegeld kan mensen conditioneren en hun referentiekader vormen. Door verschillende perspectieven te tonen, vanuit mijn eigen waarnemingen te reageren en mogelijke scenario’s aan te kondigen daag ik de toeschouwer van de tentoonstelling uit om hun horizon te verbreden en te verdiepen.

Beide projecten tonen de wereld in verandering. Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld en Het Kantelpunt 2020 toont de coronapandemie vanuit een innerlijk perspectief samengesteld met documentaire beelden.

Succesvolle opening zaterdag 6 november 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

NIEUWSGIERIG NAAR HET VERVOLG VAN Where is the partY…?

Schrijft u zich in op de nieuwsbrief: Subscribe News, zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. (uitschrijven is altijd mogelijk)

Solo exhibition: Reality seems well defined

English text click here

Solo exhibition Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 November 2021

Exhibition comprises two recent Art and documentary projects:

The Brink 2020   &   Where is the partY…?

The exhibition highlights the research I’ve been conducting since 2013 into different realities that often seem fixed, but which I actually question. The image of reality that is presented to society can condition us and shape our frame of reference. By showing different perspectives, responding with my own observations, and outlining possible scenarios, I’m challenging the viewer to broaden their horizons.

Both projects depict the changing world. Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future and The Brink 2020 looks at the Covid-19 pandemic from an inner perspective composed of documentary images.

 

Successful opening 6th of November 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

The Brink 2020

The Brink 2020 was created last year during the Covid-19 pandemic. I made a conscious choice to partner with two artists: one white persona and one person of colour, for the project, because racism is still commonplace in our world today. I brought both together: Covid-19 and black | white. When I made that choice, George Floyd had not yet been murdered; by the time I created the images for The Brink 2020, his death had sparked massive global Black Lives Matter demonstrations. For me, this brought new meaning and significance to the images for The Brink 2020, and placed them in a historical context.

In addition to an interpretation of the Covid-19 pandemic, the project also depicts documentary footage taken in the early days of the pandemic. Images of the pandemic performers highlight four themes grouped around location. The toilet roll is a recurring element in the project, a reference to the mass toilet paper hoarding that lead to empty shelves.

Realizations:

The Brink 2020 was published in a spread in the newspaper Trouw in April.
In June, two of the project’s themes were exhibited as Outdoor Art on Billboards, with photos and videos in the heart of Rotterdam, and the other two in
August at locations across The Hague*.
I was interviewed live by Eric Korsten for Kunstlicht on Den Haag FM.
A flatbook entitled ‘Het Kantelpunt 2020’ (The Tipping Point 2020) was published at the end of last year, a unique, limited-edition photo book published in a 220-edition run**.

The embodiment and interpretation of The Brink 2020 are performers BAS and Whitney Selina. The interpretation is an expression, a dialogue of movement between the two captured in a moment. I chose the four locations in advance, along with the elements referencing the Covid-19 pandemic.

* Outdoor art in The Hague is made possible thanks to the Stroom Promise subsidy.
** The flatbook was made possible by crowdfunding at Voordekunst.

Sales: The photos from this project are available in limited editions, framed art prints.

My art and documentary projects are sold in limited editions and various formats, signed, with a Certificate of Authenticity. Interested? Feel free to contact me for specifications.

Where is the partY…?

In this recent project Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future. The unrest, dissatisfaction and tensions I’ve observed are alienating and in a sense frightening and overwhelming; where is society and the world going? The challenges humanity faces are immense and will have to be faced in order to bring change at all.

In these turbulent times, prevailing power structures, values and norms are being questioned and challenged. The human dimension and the importance of the individual have been subordinated  to current systems. Strong interests exist to maintain systems. Choices have been made to cut back on social structures, on which foundations for society and democracy are based. The coronavirus pandemic has shaken the security of humanity. All kinds of abuses, from climate change via the history of slavery and migration to criminality in the upper echelons are becoming more visible, it seems as if the world is built from parallel worlds.

From my necessity as a photojournalist and artist to give interpretation and to clarify things, I began to unravel the complexity that I’ve experienced and witnessed. Making the invisible visible from my imagination, bringing the undercurrents to the surface, showing the factual observations and meld both worlds together. Each image is created intuitively and tells its own layered story. These composite images are built from my photojournalistic and daily life archive. The alienation these images evoke, I see as a wonderful spectacle that takes place in a surrealistic and magic-realistic world.

I invite the viewer to view the images in an unbiased and open-minded way.

The project originated last year (2021) and will continue to expand.

Art print framed at your wall?

 Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Images from this project are sold in Limited Edition Diasec® TruLifeTM:

Sizes :

 • 150 x 100 cm
 • 225 x 150 cm
 • 150 x 150 cm
 •   80 x 80 cm

The sizes per artwork may vary.

TruLifeTM: non-glare acrylic glass with the highest brilliance offers very high UV protection and virtually no reflection.

Diasec is signed and sold with a Certificate of Authenticity.

Interested? Feel free to contact me for specifications.

Finish: Diasec® TruLifeTM by Wilcovak

Red carpet had been detached from its place while it was screwed into the ground. (photo: 9.11.21)

——————————————————————————————————————————–

Solotentoonstelling Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021 | Den Haag

Tentoonstelling toont twee recente kunst en documentaire projecten:

Het Kantelpunt 2020   &   Where is the partY…?

De tentoonstelling toont mijn onderzoek sinds 2013 naar de verschillende werkelijkheden die veelal vastomlijnd lijken te zijn maar die ik juist bevraag. De beeldvorming van de werkelijkheid die de maatschappij wordt voorgespiegeld kan mensen conditioneren en hun referentiekader vormen. Door verschillende perspectieven te tonen, vanuit mijn eigen waarnemingen te reageren en mogelijke scenario’s aan te kondigen daag ik de toeschouwer van de tentoonstelling uit om hun horizon te verbreden en te verdiepen.

Beide projecten tonen de wereld in verandering. Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld en Het Kantelpunt 2020 toont de coronapandemie vanuit een innerlijk perspectief samengesteld met documentaire beelden.

Succesvolle opening zaterdag 6 november 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

Het Kantelpunt 2020

Het Kantelpunt 2020 is vorig jaar ontstaan gedurende de Coronapandemie. Het was een bewuste keuze van mij om een blanke en donkere vertolker voor het project te vragen, omdat racisme nog steeds aan de orde van de dag is. Beiden bracht ik samen: Covid-19 en zwart | wit. Op het moment van mijn keuze was George Floyd nog niet vermoord, het moment dat de beelden voor Het Kantelpunt 2020 tot stand kwamen, waren zijn dood en de daaraan verbonden massale wereldwijde demonstraties van Black Lives Matter een feit. De beelden van Het Kantelpunt 2020 hebben door deze situatie voor mij extra lading en betekenis gekregen, waardoor deze geplaatst kunnen worden in historische context.

Het project toont naast de vertolking van de Coronapandemie ook documentaire beelden, gemaakt vanaf de beginperiode van de pandemie. De beelden van de vertolkers van de pandemie tonen vier thema’s waarbij de locaties leidend zijn. De wc-rol komt herhaaldelijk terug in het project, een verwijzing naar massaal wc-papier hamsteren, met als gevolg lege schappen.

Realisaties:

Het Kantelpunt 2020 werd gepubliceerd met een spread in april in het magazine van dagblad Trouw. In juni was het project te zien met twee thema’s als Buitenkunst op Billboards met kunstfoto’s en kunstfilmpjes in het centrum van Rotterdam en in augustus met de twee andere thema’s door de stad Den Haag*.
Bij Kunstlicht van Den Haag FM werd ik live geïnterviewd door Eric Korsten.
Flatbook Het Kantelpunt 2020 is eind vorig jaar gerealiseerd, een uniek fotoboek in gelimiteerde oplage van 220 stuks**.

De belichaming en vertolking van Het Kantelpunt 2020 zijn de performers BAS en Whitney Selina. De vertolking is een expressie, een samenspel in beweging tussen beiden in het moment. De vier locaties waren vooraf door mij bepaald net als de attributen die verwijzen naar de coronapandemie.

* Buitenkunst in Den Haag is mede mogelijk gemaakt dankzij de Stroom Promise subsidie.
** Flatbook is mede tot stand gekomen dankzij crowdfunding bij Voordekunst.

Verkoop: De beelden van dit project worden aangeboden in gelimiteerde oplages met een ingelijste Art-print.

Mijn kunst en documentaire projecten worden in gelimiteerde oplages en met diverse formaten verkocht en gesigneerd met een Certificaat van Echtheid. Geïnteresseerd? Informeer naar de specificaties.

 

Where is the PartY…?

Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld. De onrust, onvrede en spanningen die ik waarneem zijn vervreemdend en in zekere zin beangstigend en overweldigend; waar gaat het naartoe met de maatschappij en de wereld. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zijn immens en men zal deze onder ogen moeten komen om überhaupt veranderingen teweeg te kunnen brengen.

Vanuit mijn noodzaak als fotojournalist en kunstenaar om duiding te geven en grip te krijgen ben ik de complexiteit die ik ervaar gaan ontrafelen. Vanuit mijn verbeelding het onzichtbare zichtbaar maken, de onderstromen naar de oppervlakte brengen, de feitelijke constateringen tonen en beide werelden laten samensmelten. Intuïtief komt ieder beeld tot stand en vertelt haar eigen gelaagde verhaal. Deze samengestelde beelden zijn opgebouwd vanuit mijn fotojournalistieke en dagelijksleven-archief. De vervreemding die uit de beelden voortvloeit, zie ik als een wonderlijk schouwspel dat zich voltrekt in een surrealistische en magisch-realistische wereld.

De toeschouwer nodig ik uit om de beelden onbevooroordeeld en open-minded te bekijken.

Het project is afgelopen jaar (2021) ontstaan en zal zich nog verder uitbreiden.

Kunstwerk aan uw muur?

Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Beelden van het project worden in Limited Editions verkocht op Diasec® TruLifeTM

Formaten :

 • 150 x 100 cm
 • 225 x 150 cm
 • 150 x 150 cm
 •   80 x 80 cm

De formaten per kunstwerk kunnen verschillen.

TruLifeTM: non-glare acrylglas met de hoogste briljantie biedt een zeer hoge mate van UV bescherming en nagenoeg geen weerspiegelingen.

Diasec gesigneerd en verkocht met Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd? Informeer naar de specificaties.

Afwerking: Diasec® TruLifeTM bij Wilcovak

Rode loper verwijderd voor de ingang van de tentoonstelling, deze zat vastgeschroefd in de grond. (Foto: 9.11.21)

English text click here

The Brink 2020 is originated in times of corona

 Documentary and art project shows human feelings and topics around COVID-19

The Brink 2020 is originated at the beginning of the Corona pandemic. On the one hand, I show in a documentary way images of the circumstances that I encountered since the announcement of the virus in the Netherlands. On the other hand, I show images of two dancers that I captured at four different locations, they interpret the pandemic from their feelings, emotions and thoughts.

For the artproject I made a conscious choice to partner with two artists: one white person and one person of colour, because racism is still commonplace in our world today. I brought both together: COVID-19 and black | white. When I made that choice, George Floyd had not yet been killed; by the time I created the images for The Brink 2020, his death had sparked massive global Black Lives Matter demonstrations.

This makes this image composition of the project very unique and the images tell their own story about the Corona-pandemic and racism | colonial past. The documentary images, combined with the interpreters of the pandemic, are bundled in Flatbook Het Kantelpunt 2020 in a limited edition of 220. It is a special reference book for now and in the future of a pandemic that is making history while it is still in full swing.

The Brink 2020 | Het Kantelpunt 2020

Awakening to a new reality

The pandemic arrives as an unpleasant surprise and is accompanied by a lot of uncertainty and fear. There is a run on toilet paper, resulting in empty shelves, the epitome of survival instinct. The toilet roll as a weapon in the corona battle, the human being trapped in a web of selfishness and locked in an “intelligent lockdown.” On all sides, the gates crack and the walls are bursting. For how long will our government be able to maintain these restrictions and restrain the people?

The global economy comes to a standstill. Financial gain is above human interest. How is the individual able to survive this crisis?
Our surroundings change overnight, suddenly there are arrows everywhere, tape, transparent screens, facemasks; the one-and-a-half-metre society is created.

The current reality is alienating, surreal almost, we find ourselves in a new world in which the rules of the game have yet to be discovered. It feels like we woke up on another planet. Is our humanity still intact or does the survival of the fittest apply?

Dancers are the ideal metaphor for human behaviour: ‘the condition humaine’

BAS & Whitney Selina embody and express The Brink 2020 through their physical expressions of their emotions and feelings in relation to the corona crisis. Their internal expierence is projected into the outside world; a new synergistic reality emerges in images. (An intriguing rendition of the corona era in motion.)

Outdoor exhibition Het Kantelpunt 2020, opening in The Hague by BAS and Whitney Selina, August 23th, 2020.

Art print framed at your wall?

The Brink 2020 in Limited Edition.

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity.

Interested? Feel free to contact me for further information.

Photo of The Brink 2020 on Art print framed, size 120 x 80 cm.

Handing over Art print in frame to Hans Peijnenburg in Den Bosch on 9th of July 2020. 

Questions that spectators could ask themselves:

We are at a crossroads, which direction is it tilting?

The corona crisis is a wake-up call, what are the challenges?

Will this time lead to fraternisation or further polarisation?

What does it take to be free of perception and interpretation?

 

Flatbook The Brink 2020

‘Because the pandemic is making history, that’s why it is important for me that my documentary and art photographs from this period are immortalized in a photo book.’

Photo book Het Kantelpunt 2020 | edition 220 (Dutch & English)

Specifications photo book:

Flatbook – edition 220
Offset print – full colour – NL & ENG
Hard cover – 68 pages + 71 photos
Portrait format 28 x 20 cm

Book design: Iris Mechielsen
Printing: Zwaan Lenoir
Binding: Voetelink

This unique photo book in your property? Buy the Flatbook!

The purchase will be accompanied by numbering and signature in the photo book and a signed Certificate of Authenticity.

View the book through this video.

The photo book orginate at the printer Zwaan Lenoir and bookbinder Voetelink. Live interview by Eric Korsten about The Brink 2020 at radio program Kunstlicht The Hague FM, The Netherlands.

Handing over the photo book Het Kantelpunt 2020 to Bas van der Kruk in Rotterdam.

Flatbook The Brink 2020 | edition 220 

 


Crowdfund campaign: ‘photo book Het Kantelpunt 2020’ at voordekunst has been succeeded!

Reactions donors:

Solo exhibition Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021

Exhibition comprises two recent Art and documentary projects:

Het Brink 2020   &   Where is the partY…?

The exhibition highlights the research I’ve been conducting since 2013 into different realities that often seem fixed, but which I actually question. The image of reality that is presented to society can condition us and shape our frame of reference. By showing different perspectives, responding with my own observations, and outlining possible scenarios, I’m challenging the viewer to broaden their horizons.

Both projects depict the changing world. Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future and The Brink 2020 looks at the Covid-19 pandemic from an inner perspective composed of documentary images.

Successful opening 6th of November 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Thanks to:

Outdoor Art The Brink 2020 from 23 – 31 of August 2020 in The Hague.

In The Hague and Rotterdam two different themes related to COVID-19 have been exhibited with art-movies and art-photos on billboards. The Brink 2020 has been exhibited in Rotterdam from 5 – 16 June 2020.

*The outdoor exhibition in The Hague was possible by the Stroom Promisegrant from Art centre Stroom The Hague.

Art Centre Stroom is giving shape to their 30th anniversary with the Stroom Promise; temporary grant scheme for projects that deal with the social urgency caused by the corona crisis.


Kunstlicht The Hague FM 

Live interview by Eric Korsten about The Brink 2020 at radio program Kunstlicht The Hague FM, The Netherlands. (start interview 24.25 min.)

 

Mike Gunningham on LinkedIn: ‘Well done Inge van Mill

What you have done is impressive.
It’s original, artistic and entertaining.
Well worth watching.
Everyone- please follow the map.’

Map posters The Hague. 
Map art films The Hague.

Openingsact by BAS & Whitney Selina in The Hague on Sunday 23th of August 2020.

Openingsact by BAS & Whitney Selina in The Hague on Sunday 23th of August 2020.

The Brink 2020 has been exhibited in Rotterdam from 5 – 16 June 2020.

The Brink 2020 launched in Rotterdam with a live performance by BAS & Whitney Selina on 5th of June 2020.

BAS in Rotterdam.

Spread in Dutch newspaper Trouw magazine, 30th of May 2020.

 Lodewijk Dros, author Trouw: “To visualize the impact of the corona crisis,
photographer Inge van Mill photographed two dancers for her project ‘The Brink 2020’. “They can express their emotions and feeling physically – the dancer is the condition humaine. They don’t touch each other, perhaps they embody the lack.”

 

London Art Biennale exposed a photo from the project: The Brink 2020 (Het Kantelpunt 2020) from 1-4 of July 2021. The Biennale was hosted at the historic Chelsea Old Town Hall. London Art Biennale 2021 

London is the global art capital and the London Art Biennale is where the art of the world is given a platform. Artists from all traditions and lines of thought, emerging and established, are presented in a celebration of contemporary art.

Curious about continuation of The Brink 2020?

Subscribe to the newsletter: Subscribe News, so you will stay informed of the latest news. (unsubscribing is always possible)

Previous work in which the dancer ‘condition humaine’ is central are:

Kamigakari (Japan, 2018)

Seemingly Invisible (The Netherlands, 2016)

Primary (The Netherlands, 2016)

Isabouckar! (Senegal, 2013)

Isabouckar!

Keep an eye on my social media and website.

——————————————————————————————————————————–

Het Kantelpunt 2020 ontstaan tijdens de Corona-pandemie

Documentaire en kunstproject tonen menselijke gevoelens en actualiteiten rondom COVID-19

Het Kantelpunt 2020

is ontstaan aan het begin van de Coronapandemie. Daarin toon ik enerzijds op documentaire wijze beelden van de omstandigheden die ik sinds de aankondiging van het virus in Nederland tegenkwam. Anderzijds toon ik beelden van twee dansers die ik op vier verschillende locaties vastlegde, zij vertolken vanuit hun gevoelens, emoties en gedachten de pandemie.

Het was een bewuste keuze om een blanke en donkere vertolker voor het project te vragen, omdat racisme nog steeds aan de orde van de dag is. Beide bracht ik samen: COVID-19 en zwart | wit. Op het moment van mijn keuze was George Floyd nog niet vermoord, het moment dat ik de beelden voor Het Kantelpunt 2020 maakte waren zijn dood en de daaraan verbonden massale wereldwijde demonstraties van Black Lives Matter een feit.

Daarmee is deze beeldsamenstelling van het project zeer uniek en vertellen de beelden hun eigen verhaal rondom de Corona-pandemie en racisme | koloniale verleden. De documentaire beelden, gecombineerd met de vertolkers van de pandemie, zijn gebundeld in Flatbook Het Kantelpunt 2020 in gelimiteerde oplage van 220 exemplaren. Het is een bijzonder naslagwerk voor nu en in de toekomst van een pandemie die geschiedenis schrijft terwijl deze nog volop gaande is.

Het Kantelpunt 2020

Ontwaken in een nieuwe realiteit

De coronacrisis breekt aan als een onaangename verrassing en gaat gepaard met veel onduidelijkheid en angst. De wc-rollen zijn niet aan te slepen, met als gevolg lege schappen, het toonbeeld van overlevingsdrang. De wc-rol als wapen in de coronastrijd, de mens gevangen in een web van egoïsme en opgesloten in een ‘intelligente lockdown’. Aan alle kanten kraken de poorten en vertonen de muren barsten. Hoe lang is de samenleving bestand tegen deze inperkingen en zullen de bewakers het volk in het gareel houden?

De pandemie brengt de wereldeconomie tot stilstand. Financieel gewin staat boven het menselijk belang. Op welke wijze is het individu instaat deze coronaperiode te overleven? De omgeving ziet er van de ene op de andere dag anders uit, opeens zijn er overal pijlen, linten, doorzichtige schermen, mondkapjes; de anderhalve-meter maatschappij is geschapen.

De huidige realiteit is vervreemdend, surrealistisch bijna. Het lijkt alsof we wakker zijn geworden op ’n andere planeet. Is ons mens-zijn nog intact, of geldt nu de macht van de sterkste?

Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag: ‘de condition humaine’

De belichaming en vertolking van Het Kantelpunt 2020 zijn de performers BAS en Whitney Selina: zij verbeelden via hun lichaamsexpressie hun emoties en gevoelens rondom het thema COVID-19. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld. (Intrigerende Vertolking van deze corona periode in beweging.)

Buitenexpositie Het Kantelpunt 2020, opening Den Haag, 23 aug. 2020, BAS en Whitney Selina.

KUNSTWERK AAN UW MUUR?

Het Kantelpunt 2020 in Limited Edition.

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Het Kantelpunt 2020 op Art print ingelijst in baklijst, formaat 120 x 80 cm.

Het Kantelpunt 2020 op Art print ingelijst in baklijst, formaat 120 x 80 cm.

Overhandiging ingelijste Art print aan Hans Peijnenburg op 9 juli 2020 in Den Bosch.

Vragen die de kijker zichzelf kan stellen:

We staan op een kruispunt, welke richting kantelt het op?

De coronacrisis is een wake-up call, wat zijn de uitdagingen?

Zal deze tijd leiden tot verbroedering of tot verdere polarisatie?

Wat is ervoor nodig om vrij van perceptie en interpretatie te zijn?

 

Flatbook Het Kantelpunt 2020

‘Omdat de pandemie geschiedenis schrijft vind ik het belangrijk dat mijn documentaire en kunstfoto’s uit deze periode zijn vereeuwigd in een fotoboek.’

Fotoboek Het Kantelpunt 2020 | oplage 220

Specificaties fotoboek:

Flatbook – oplage 220
Offset druk – full colour – NL & ENG
Harde kaft – 68 pagina’s + 71 foto’s
Formaat staand 28 x 20 cm.

Boek ontwerp: Iris Mechielsen
Drukwerk: Zwaan Lenoir
Boekbinder: Voetelink

Dit prachtige fotoboek in uw bezit? Koop het Flatbook!

De aankoop gaat vergezeld met een gesigneerd fotoboek, nummering, hologram en een gesigneerd Certificaat van Echtheid.

Blader het boek door middels dit filmpje.

Het fotoboek in wording bij de drukker Zwaan Lenoir en boekbinder Voetelink. Live-interview met Eric Korsten en mij over Het Kantelpunt 2020 bij radio programma Kunstlicht bij Den Haag FM.

Overhandiging fotoboek Het Kantelpunt 2020 aan Bas van der Kruk in Rotterdam.

Flatbook Het Kantelpunt 2020 | oplage 220

Crowdfund campagne: ‘fotoboek Het Kantelpunt 2020’ bij voordekunst is geslaagd!

Reacties donateurs:

Solotentoonstelling Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021 | Den Haag

Tentoonstelling toont twee recente kunst en documentaire projecten:

Het Kantelpunt 2020   &   Where is the partY…?

De tentoonstelling toont mijn onderzoek sinds 2013 naar de verschillende werkelijkheden die veelal vastomlijnd lijken te zijn maar die ik juist bevraag. De beeldvorming van de werkelijkheid die de maatschappij wordt voorgespiegeld kan mensen conditioneren en hun referentiekader vormen. Door verschillende perspectieven te tonen, vanuit mijn eigen waarnemingen te reageren en mogelijke scenario’s aan te kondigen daag ik de toeschouwer van de tentoonstelling uit om hun horizon te verbreden en te verdiepen.

Beide projecten tonen de wereld in verandering. Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld en Het Kantelpunt 2020 toont de coronapandemie vanuit een innerlijk perspectief samengesteld met documentaire beelden.

Succesvolle opening zaterdag 6 november 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

Buitenkunst Het Kantelpunt 2020 van 23 – 31 aug. 2020 in Den Haag.

In Den Haag en Rotterdam zijn twee verschillende thema’s rondom COVID-19 te zien geweest met kunstfilmpjes en kunstfoto’s op billboards. Het Kantelpunt 2020 was in Rotterdam te zien als Buitenkunst van 5 – 16 juni 2020.

* Buitenexpositie in Den Haag is mede mogelijk gemaakt dankzij Stroom Promise subsidie van Kunstcentrum Stroom Den Haag

Kunstcentrum Stroom geeft gestalte aan haar 30-jarig jubileum met de Stroom Promise, via een tijdelijke subsidieregeling voor projecten en activiteiten die aansluiten bij maatschappelijke urgenties als gevolg van de  coronacrisis.

 

Kunstlicht Den Haag FM 

Live interview door Eric Korsten op 23 augustus 2020 bij radioprogramma Kunstlicht Den Haag FM over mijn project Het Kantelpunt 2020. (aanvang interview 24.25 min.)

 

Mike Gunningham op LinkedIn: ‘Well done Inge van Mill

What you have done is impressive.
It’s original, artistic and entertaining.
Well worth watching.
Everyone- please follow the map.’

Plattegrond posters Den Haag.
Plattegrond filmpjes Den Haag. 

Openings performance door BAS & Whitney Selina op 23 augustus 2020 in Den Haag.

Openings performance door BAS & Whitney Selina op 23 augustus 2020 in Den Haag.

Buitenkunst Het Kantelpunt 2020 te zien van 5 – 16 juni 2020 in Rotterdam.

Buitenkunst lancering Het Kantelpunt 2020 met live performance van BAS & Whitney Selina op 6 juni 2020 in Rotterdam.

BAS in Rotterdam.

Spread in magazine van dagblad Trouw, 30 mei 2020.

Lodewijk Dros, auteur Trouw: “Om de doorwerking van de coronacrisis te verbeelden, zoekt fotografe Inge van Mill voor haar project ‘Het kantelpunt 2020’ dansers op. “Zij kunnen hun emoties en gevoel lichamelijk vertolken – de danser is de condition humaine. Ze raken elkaar nét niet aan, wellicht belichamen zij het gemis.”

 

London Art Biennale toonde een foto van het project: Het Kantelpunt 2020 (The Brink 2020) van 1-4 juli 2021. De Biënnale vond plaats in het historische Chelsea Old Town Hall. London Art Biennale 2021

Londen is de mondiale kunsthoofdstad en op de London Art Biennale krijgt de kunst van de wereld een podium. Kunstenaars uit alle tradities en denkrichtingen, opkomend en gevestigd, worden gepresenteerd in een viering van hedendaagse kunst.

Nieuwsgierig naar het vervolg van Het Kantelpunt 2020?

Schrijft u zich in op de nieuwsbrief: Subscribe News, zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. (uitschrijven is altijd mogelijk)

Eerder werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat:

Kamigakari (Japan, 2018)

Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016)

Primary (Nederland, 2016)

Isabouckar! (Senegal, 2013)

Isabouckar!

Houdt u  mijn social media en website in de gaten.

 

Vakantieland

English text click here
Holiday is the ultimate between fiction and reality; it brings people into other spheres, momentary moments of happiness and new experiences.

During the busy working western life, holidays provide relaxation and entertainment, a moment free from obligations, closing itself off as much as possible from unpleasant external influences: dreaming away and time letting forget. Commerce likes to respond to the desire expectations of holidaymakers and shows imaginatively: relaxed, cheerful, enjoying people and beautiful natural environments.

Holidays are deeply conditioned in Western people and have taken off enormously in the past forty years; France is the most popular holiday destination for the Dutch. As a child I went also to France and I have very warm memories of this time.

In the visual story, various storylines are intertwined; the illusionary commerce and the innocent youth world. Children’s toys seem to come to life and tell their own story. Holiday as in a dream world; nostalgic, romantic, melancholic, longing surround by pastel shades of softness, leaving the ‘raw world’ outside. But just like in the ‘real world’, things also appear during vacation that people prefer to close their eyes to.

Vakantie is het ultieme gegeven tussen fictie en werkelijkheid, het brengt men in andere sferen; kortstondige geluksmomenten en nieuwe ervaringen.

Tijdens het drukke werkende westerse leven zorgt vakantie voor ontspanning en vermaak, een moment vrij van verplichtingen, zichzelf zoveel mogelijk afsluitend voor onaangename invloeden van buitenaf; wegdromen en de tijd doen vergeten. Commercie speelt graag in op verwachtingen van vakantiegangers en toont veelal verbeeldend: ontspannen, vrolijke, genietende mensen en mooie natuurlijke omgevingen.

Vakantie is inmiddels diep geconditioneerd in de westerse mens en heeft de afgelopen veertig jaar een enorme vlucht genomen; Frankrijk is de meest populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. Als kind gingen wij ook naar Frankrijk en ik koester warme herinneringen.

In het beeldverhaal lopen verschillende verhaallijnen door elkaar, onder andere de illusionaire commerciële en de onschuldige jeugdige-wereld. Kinderspeelgoed lijkt tot leven te komen en vertelt haar eigen verhaal. Vakantie als in een droomwereld; nostalgisch, romantisch, melancholisch, verlangen omgeven door pasteltinten van zachtheid, de ‘rauwe werkelijkheid’ buiten latend. Maar net als in de ‘echte wereld’ verschijnen er tijdens vakantie ook zaken waar men liever haar ogen voor sluit.

Photojournalism

Docu-teaser: Beeld van de werkelijkheid.

Sinds 2002 ben ik werkzaam in de fotojournalistiek en door de jaren heen heb ik veel zien veranderen in mijn geliefde professie. De reden dat ik begin 2018 ben gaan onderzoeken en filmen was omdat ik mezelf zorgen maakte en wilde begrijpen wat er gaande is in de fotojournalistiek. Deze teaser toont fragmenten tussen 2018 – 2019.

Daarnaast wil ik in de documentaire tonen wat het belang is van gedegen en professionele fotojournalistiek. De documentaire zal veel omvattender zijn en tevens worden aangevuld met beeld van 2020 en 2021.

In 2022 is mijn streven de documentaire te voltooien en te tonen.

* Dank aan alle betrokkenen en hun medewerking uit de teaser.

Mocht u mijn documentaire willen steunen in de vorm van ‘n donatie ben ik u zeer dankbaar. Graag verwijs ik u hiervoor naar: about (onderaan).

Uitgelicht: interview fotojournalistiek. Tijdens de World Press Photo expositie in december 2019 in de Grote Kerk in Zwolle wordt Inge van Mill geïnterviewd door Eva Hoogland over de fotojournalistiek tijdens een uitzending van Uitgelicht; een initiatief van studenten journalistiek van Windesheim in Zwolle.

Verslag van het live interview:

English text
Docu-teaser: Image of reality.

This teaser realized at the end of 2019 and shows in a documentary a research: to the current state and importance of professional, critical and independent photojournalism in a changing media landscape and society in The Netherlands.

My aim is to complete and launch the documentary in 2022.

If you would like to support my documentary in the form of a donation, I am very grateful. I would like to refer you to: contact.

Featured: interview photojournalism. During the World Press Photo exhibition in December 2019 in the Grote Kerk in Zwolle, Inge van Mill is interviewed by Eva Hoogland about photojournalism during a broadcast of Featured; an initiative of journalism students from Windesheim in Zwolle.

Report of the live interview:

Winter wonderland

English text click here
Once upon a time there was a forest far away from here where the branches were joined together. They spoke a language they only understood so that man could never destroy them. Strong and powerful they spread their arms embracing the fallen snow. One tree watched over the others and inspected the area, people didn’t notice it but as soon as they ignored the signal, anything could have happen.

Er was eens een bos hier heel ver vandaan waar de takken verbonden waren met elkaar. Ze spraken een taal die zij alleen begrepen zodat de mens hen nooit kon vernietigen. Sterk en krachtig spreiden zij hun armen de neergedwarrelde sneeuw omarmend. Een boom hield de wacht en inspecteerde de omgeving, mensen hadden het niet in de gaten maar zodra zij het signaal negeerde kon hen van alles overkomen.

Succeeded crowdfund voordekunst

English text

Crowdfund campaign photo book Het Kantelpunt 2020 at voordekunst has been succeeded!

The Brink 2020 (Het Kantelpunt 2020) is originated in times of corona; the project shows human feelings and the topics around COVID-19.

Because the pandemic makes history, this is why it is important for me that my documentary and art photographs from this period are immortalized in a photo book.

Handing over the photo book Het Kantelpunt 2020 to Bas van der Kruk in Rotterdam.
Bas van der Kruk and Whitney Selina are the embodiments of the corona-pandemic for the project Het Kantelpunt 2020.

This unique photo book in your property? Send me an email: info@ingevanmill.nl

Only 220 photo books will be sold.

* Specifications photo book:
Flatbook – edition 220
Offset – full colour – NL & ENG
Hard cover – 68 pages + 71 photo’s
Format portrait 28 x 20 cm.

Book design: Iris Mechielsen
Printing: Zwaan Printmedia
Binding: Voetelink

Announcement live webinar Sunday 20th of December 2020. Due to circumstances this webinar is unfortunately canceled, an alternative is being considered.

Announcement live webinar Sunday 13th of December 2020.

Reactions donors:

Interested? Ask for further information and the possibility to buy the photo book and to ensure that you have an unique book from the edition of 220. The purchase will be accompanied by numbering and signature in the photo book and a signed Certificate of Authenticity.

Check the project The Brink 2020 – Het Kantelpunt 2020 (click here)

Flatbook The Brink 2020 | edition 220

——————————————————————————————————————————————

Crowdfund campagne fotoboek Het Kantelpunt 2020 bij voordekunst is geslaagd!

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan in tijden van de coronacrisis; het project toont menselijke gevoelens en actualiteiten rondom COVID-19.

Omdat de pandemie geschiedenis schrijft vind ik het belangrijk dat mijn documentaire en kunstfoto’s uit deze periode vereeuwigd zijn in een fotoboek.

Overhandiging fotoboek Het Kantelpunt 2020 aan Bas van der Kruk in Rotterdam.
Bas van der Kruk en Whitney Selina zijn de belichaming van de corona-pandemie voor het project Het Kantelpunt 2020.

Dit prachtige fotoboek in uw bezit? Stuur mij een email: info@ingevanmill.nl

Er worden maar 220 exemplaren verkocht.

* Specificaties fotoboek:
Flatbook – oplage 220
Offset druk – full colour – NL & ENG
Harde kaft – 68 pagina’s + 71 foto’s
Formaat staand 28 x 20 cm.

Boek ontwerp: Iris Mechielsen
Drukwerk: Zwaan Printmedia
Boekbinder: Voetelink

Aankondiging live webinar zondag 20 december 2020, vanwege omstandigheden is deze helaas niet doorgegaan, er wordt nagedacht over een alternatief.

Vooraankondiging live webinar zondag 13 december 2020.

Reacties donateurs:

Geïnteresseerd? Informeer en bestel het flatbook zodat u er zeker van bent dat u een uniek exemplaar in oplage van 220 stuks bezit. De aankoop gaat vergezeld met een gesigneerd fotoboek, nummering en een ondertekend Certificaat van Echtheid.

Bekijk project Het Kantelpunt 2020 (click here).
Flatbook Het Kantelpunt 2020 | oplage 220

Handing over to BAS the photo book.

English text

Handing over the photo book Het Kantelpunt 2020 (The Brink 2020) to Bas van der Kruk in Rotterdam.

The corona-period is writing history and portrayed and collected in this Flatbook.

This unique photo book in your property? Send me an email: info@ingevanmill.nl

Only 220 photo books will be sold.

Check the project The Brink 2020: Het Kantelpunt 2020 (click here)

*Bas van der Kruk and Whitney Selina are the embodiments of the corona-pandemic for the project Het Kantelpunt 2020.

Photo book Het Kantelpunt 2020 | Limited edition 220

Overhandiging aan Bas van der Kruk fotoboek Het Kantelpunt 2020 in Rotterdam.

De corona-periode die geschiedenis schrijft in beeld gebracht en gebundeld in het Flatbook.

Dit prachtige fotoboek in uw bezit? Stuur mij een email: info@ingevanmill.nl

Er worden maar 220 exemplaren verkocht.

Bekijk het project: Het Kantelpunt 2020 (click here)

*Bas van der Kruk en Whitney Selina zijn de belichaming van de corona-pandemie voor het project Het Kantelpunt 2020.

Fotoboek Het Kantelpunt 2020 | Limited edition 220

Docu School des Levens

Short Documentary School of Life 2019-2020, part 1

Trailer:

Short video:

This video is about ten young people from a variety of cultural backgrounds, most of whom grew up in the disadvantaged neighbourhood of Schilderswijk in The Hague, they spend six months developing themselves in the School of Life project.

The project was initiated by Stagehuis Schilderswijk and is an experimental project as part of the Dutch government’s social conscription (Maatschappelijke Diensttijd) initiative.

The participants are challenged to think about who they are, to develop their talents and to formulate goals for life. The results were: a five-a-side football competition, a theatre performance and the girls’ group ‘Girlz’.

Visits to Westerbork concentration camp and the Stasi prison in Berlin had a big impact on the participants. One of their most impressive experiences was stepping out of their comfort zone.

No Planet B

Jongeren voor het klimaat – No Planet B

Generatie Z is zich doordrongen van de klimaatverandering omdat het hun toekomst betreft. Massaal gingen in Nederland in 2019 tienduizenden jongeren de straat op waaruit de klimaatmarsen voortkwamen.

De Zweedse tiener en klimaatactiviste Greta Thunberg zorgde voor een wereldwijde klimaatbewustwording, waardoor wereldwijd miljoenen mensen de straat op gingen om te protesteren voor een beter klimaatbeleid.

Met dank aan alle betrokkenen van de klimaatmarsen.

Muziek:
Stef Kamil Cartens – Sing for the climate
Lieke Dijkstra – Moeder aarde

Film & edit:
Inge van Mill

The brink 2020 – Outdoor Art

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan in tijden van de coronacrisis; het project toont menselijke gevoelens en de actualiteiten rondom COVID-19.

Het Kantelpunt 2020 was te zien als Buitenkunst vanaf 5 – 16 juni 2020 in het centrum van Rotterdam en vanaf 23 – 31 augustus 2020 in Den Haag met kunstfilmpjes & posters op billboards van JCDecaux.

Op 5 juni 2020 vindt er een live belichaming plaats van performers BAS en Whitney Selina bij tien verschillende digitale billboards in Rotterdam.

Het Kantelpunt 2020 was te zien als Buitenkunst van 23 – 31 augustus 2020 in Den Haag.
*Deze is mede mogelijk gemaakt dankzij de Stroom Promise subsidie van kunstcentrum Stroom Den Haag.

Ontwaken in een nieuwe realiteit.

De coronacrisis breekt aan als een onaangename verrassing en gaat gepaard met veel onduidelijkheid en angst. De wc-rollen zijn niet aan te slepen, met als gevolg lege schappen, het toonbeeld van overlevingsdrang. De wc-rol als wapen in de coronastrijd, de mens gevangen in een web van egoïsme en opgesloten in een ‘intelligente lockdown’. Aan alle kanten kraken de poorten en vertonen de muren barsten. Hoe lang is de samenleving bestand tegen deze inperkingen en zullen de bewakers het volk in het gareel houden?

De pandemie brengt de wereldeconomie tot stilstand. Financieel gewin staat boven het menselijk belang. Op welke wijze is het individu instaat deze coronaperiode te overleven?

De omgeving ziet er van de ene op de andere dag anders uit, opeens zijn er overal pijlen, linten, doorzichtige schermen, mondkapjes; de anderhalve-meter maatschappij is geschapen. De huidige realiteit is vervreemdend, surrealistisch bijna. Het lijkt alsof we wakker zijn geworden op ’n andere planeet. Is ons mens-zijn nog intact, of geldt nu de macht van de sterkste?

Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag: ‘de condition humaine’. De belichaming en vertolking van Het Kantelpunt 2020 zijn de performers BAS en Whitney Selina: zij verbeelden via hun lichaamsexpressie hun emoties en gevoelens rondom het thema COVID-19. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

Vragen die de kijker zichzelf kan stellen bij het zien van de beelden:

– We staan op een kruispunt, welke richting kantelt het op?

– De coronacrisis is een wake-up call, wat zijn de uitdagingen?

– Zal deze tijd leiden tot verbroedering of tot verdere polarisatie?

– Wat is ervoor nodig om vrij van perceptie en interpretatie te zijn?

Photo book Het Kantelpunt

English text

The Brink 2020 (Het Kantelpunt 2020) is originated in times of corona; the documentary- and art project shows human feelings and topics around COVID-19.

Because the pandemic makes history, this is why it is important for me that my documentary and art photographs from this period are immortalized in a photo book.

Bas van der Kruk and Whitney Selina are the embodiments of the corona-pandemic for the project Het Kantelpunt 2020.

Only 220 photo books will be sold.

This unique photo book in your property? Buy the Flatbook! (Click here)
The purchase will be accompanied by numbering and signature in the photo book and a signed Certificate of Authenticity.

* Specifications photo book:
Flatbook – edition 220
Offset – full colour – NL & ENG
Hard cover – 68 pages + 71 photo’s
Format portrait 28 x 20 cm.

Book design: Iris Mechielsen
Printing: Zwaan Lenoir
Binding: Voetelink

Live interview with me about the project ‘The Brink 2020’ by Eric Korsten at Kunstlicht The Hague FM on 23th of August 2020. Also in the film the establishment of the photo book orginate at the printer Zwaan Lenoir and bookbinder Voetelink.

Handing over the photo book Het Kantelpunt 2020 to Bas van der Kruk in Rotterdam.

Crowdfund campaign photo book Het Kantelpunt 2020 at voordekunst has been succeeded!

Reactions donors:

Flatbook The Brink 2020 | edition 220

Check the project The Brink 2020 – Het Kantelpunt 2020 (click here)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Het Kantelpunt 2020 is ontstaan in tijden van de coronacrisis; het documentaire- en kunstproject toont menselijke gevoelens en actualiteiten rondom COVID-19.

Omdat de pandemie geschiedenis schrijft vind ik het belangrijk dat mijn documentaire en kunstfoto’s uit deze periode vereeuwigd zijn in een fotoboek.

Bas van der Kruk en Whitney Selina zijn de belichaming van de corona-pandemie voor het project Het Kantelpunt 2020.

Er worden maar 220 exemplaren verkocht.

Dit prachtige fotoboek in uw bezit? Koop het Flatbook! (klik hier)
De aankoop gaat vergezeld met een gesigneerd fotoboek, nummering en een gesigneerd Certificaat van Echtheid.

* Specificaties fotoboek:
Flatbook – oplage 220
Offset druk – full colour – NL & ENG
Harde kaft – 68 pagina’s + 71 foto’s
Formaat staand 28 x 20 cm.

Boek ontwerp: Iris Mechielsen
Drukwerk: Zwaan Lenoir
Boekbinder: Voetelink

Interview met mij over ‘Het Kantelpunt 2020’ door Eric Korsten bij Kunstlicht Den Haag FM op 23 augustus 2020. Het fotoboek in wording bij de drukker Zwaan Lenoir en boekbinder Voetelink.

Overhandiging fotoboek Het Kantelpunt 2020 aan Bas van der Kruk in Rotterdam.

Crowdfund campagne fotoboek Het Kantelpunt 2020 bij voordekunst is geslaagd!

Reacties donateurs:

Flatbook Het Kantelpunt 2020 | oplage 220

Bekijk project Het Kantelpunt 2020 (klik hier).

Featured: interview about photojournalism

English text click here
Featured: interview photojournalism. During the World Press Photo exhibition in December 2019 in the Grote Kerk in Zwolle, Inge van Mill is interviewed by Eva Hoogland about photojournalism during a broadcast of Featured; an initiative of journalism students from Windesheim in Zwolle.

© Photos Ruud Rogier & student Windesheim, behind the scenes.

Report live interview:

Uitgelicht: interview fotojournalistiek. Tijdens de World Press Photo expositie in december 2019 in de Grote Kerk in Zwolle wordt Inge van Mill geïnterviewd door Eva Hoogland over de fotojournalistiek tijdens een uitzending van Uitgelicht; een initiatief van studenten journalistiek van Windesheim in Zwolle.

© Foto’s Ruud Rogier & studente Windesheim, ‘n kijkje achter de schermen.

Verslag live interview:

 

Living the ocean

‘De zee en het strand van Scheveningen openen mijn zintuigen en nemen de omgeving waar: intens genieten. De horizon verbreedt en de vrijheid verdiept zich, waargenomen door de veranderende kleuren van de zee en haar luchten. Het strand en de zee zijn bij uitstek plekken waar mensen hun ontspanning zoeken; vrij om te gaan, het hele jaar door. Een duik in de zee is als een kuuroord waar de zorgen van je afspoelen om vervolgens je dag fris en opgewekt te beginnen.’

Format:
Landscape: 90 x 60 cm. Edition 15. Fine art paper on aluminium.

*Interested in one of the photos of ‘Living the ocean’, please feel free to contact me.

English text
‘The sea and the beach at Scheveningen open up my senses and make me aware of my surroundings: Such intense enjoyment. The horizon widens and freedom gains greater depth, while the changing colours of the sea and sky look on. The beach and the sea are the ideal places for people to find relaxation; free to go there all year round. A dip in the sea is like a health resort; it washes away sorrows so that you can start your day feeling refreshed and happy.’

Interview Artist Kolbrún Inga Söring

Interview with the Iceland artist Kolbrún Inga Söring, standing in her own installation: ‘Sculpture poem nr. 2, can you see the colour of cold’. In 2016 she was graduated with this installation at the HKU University of Arts Utrecht in The Netherlands.

De facto Capital

Triptych ‘De facto Capital’ was shown during the SummerEXPO 2019 in museum De Fundatie in Zwolle in the Netherlands.

From 25.05.2019 until 01.09.2019. Theme: Europa

Summer expo Museum De Fundatie

Format:
Landscape: 80 x 53 cm. & 165 x 110 cm. (papersize)
Portrait: 45 x 30 cm. & 93 x 62 cm. (papersize)

Fine art print, wooden frame, anti reflecting glass & UV protection.

*Interested in triptych ‘De facto Capital’ or in a single photo, please feel free to contact me.

International ND Awards

Honorable Mention awards:

* ND Award Documentary, series. Titel: ‘Second-class citizen’

* ND Award Sports. Titel: Isabouckar_Palm

* ND Award Wildlife. Titel: Love of the Macaques

Kamigakari

English text click here
‘Kamigakari’ represents the elusive; between reality and fiction, in the mysterious and intriguing Japan.

Reality seems so well-defined, the intersection and overlap between reality and fiction, this I find very intriguing and I research and experiment with it. Japanese dancers are connected with the long history of Geishas in the Dion district.

Dancers; the ideal metaphor for human behaviour: ‘the condition humaine’, are involved with their inner world; feelings, emotions and thoughts come into contact with the outside visible world in their culture, traditions and with their habits.

The research is about the outer visible world and the tangible inner world of experience. Both worlds can enter into a dialogue, merge, contrast and conflict, in addition we have to deal with interpretations of reality.

Kamigakari staat voor het ongrijpbare, zich afspelend op het snijvlak tussen werkelijkheid en fictie, in het mysterieuze en intrigerende Japan. Japanse dansers zijn verbonden met de lange geschiedenis van Geisha’s in de wijk Dion-district.

De werkelijkheid lijkt zo vastomlijnd, het snijvlak en de overlap tussen realiteit en fictie vind ik zeer interessant om te onderzoeken en mee te experimenteren.
Het onderzoek gaat over de uiterlijke zichtbare wereld en de voelbare innerlijke belevingswereld wereld. Beide werelden kunnen een dialoog aangaan, samengaan, contrasteren en conflicteren, daarnaast hebben we te maken met interpretaties van de werkelijkheid.

In de beelden van Kamigakari lopen verhaallijnen en gelaagdheden, deze bestaan zowel uit: de tastbare realiteit, de subjectieve belevingswereld, de gecreëerde realiteit en de samengestelde realiteit. Zo kan je ronddolen en je een eigen beleving van de werkelijkheid vormen. De mens staat hierin centraal, waarin dansers betrokken worden en zij met hun innerlijke belevingswereld; gevoelens, emoties en gedachten in contact komen met de uiterlijke zichtbare wereld. Ieder land heeft haar eigen gebruiken, gewoontes en eigenaardigheden, tevens spelen er op ieder persoonlijk vlak allerlei emoties, gedachten en gevoelens zich af.

Sinds 2013 verdiep ik mij in de expressieve uitingen van de universele menselijke lichaamstaal. Iedereen heeft zijn eigen, unieke belevingswereld, maar toch bestaat er een soort universele menselijke lichaamstaal. Dansers zijn als geen ander in staat die tot uitdrukking te brengen en vormen daarmee de ideale metafoor voor de menselijke expressie.

Eerder werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020.

Kunstbeurs ADAF, 12 – 14 oktober 2018 Amsterdam.

Art print ingelijst aan de muur? De foto’s uit de serie zijn in oplages te koop.

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid. Geïnteresseerd? Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Foto Kamigakari in 3D: 45 x 30 cm.

Foto Kamigakari in 3D: 45 x 30 cm. (onderaanzicht)

Foto Kamigakari in 3D: 45 x 30 cm.

Debate about the cultural sector

Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’
Over auteursrechten met politici en makers, georganiseerd vanuit Platform Makers.

Deelnemers debat
Gespreksleider: Frénk van der Linden (journalist)
Sidekick: Marjolein Beumer (actrice en scenarioschrijfster)
Fotografie: Wilmar Dik

Deel 1 Makers
Esmé Lammers (regisseur), Will Maas (muzikant en docent), Inge van Mill (fotograaf), San Fu
Maltha (producent) en Ruud Rogier (fotojournalist)

Deel 2 Beleidsmakers
Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP), Paul Solleveld (voorzitter Platform Creatieve Media
Industrie) en Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers)

In de inleiding schetst Van der Linden de huidige situatie rondom het auteursrecht. Hij haalt ter illustratie Kees Schaepman, vice-voorzitter van Lira, aan: ‘Soms, heel soms als ik tot mij laat doordringen hoe journalisten tegenwoordig met zich laten sollen, dan zinkt mij de moed in de schoenen. Zij werken voor minder dan een uurtarief van een pizzakoerier.’
Hoewel op 1 juli 2015 het auteurscontractenrecht werd ingevoerd om de culturele sector te beschermen tegen onbillijke voorwaarden en vergoedingen, lijkt er na drie jaar niet veel veranderd.

Verwachtingen
Van der Linden vraagt de deelnemers in de zaal wat zij van het debat ‘Werken voor een kratje bier’ verwachten. Een veel gehoord geluid is, dat makers gemaakte afspraken niet ter discussie durven stellen uit angst om geen opdrachten meer te krijgen. Dit beeld bevestigt freelance journalist Sheila Sitalsing in een filmpje. Zijzelf heeft niet te klagen, maar ziet om haar heen collega’s dagen ploeteren voor 13 cent per woord. Op papier lijkt het auteurscontractenrecht goed geregeld, maar opdrachtgevers hebben volgens haar een monopoliepositie en dat moet anders.
Makers zien onvoldoende terug van de opbrengsten, vindt men. De opmerking van fotojournalist Rogier dat de ACM moet worden afgeremd in haar pogingen om collectief onderhandelen in de sector onmogelijk te maken, levert applaus op.
Grote partijen kunnen doen wat ze willen en de freelancer staat met z’n rug tegen de muur, vinden de makers.
Marjolein Beumer (scenarist) geeft aan dat scenaristen zich in een hele kwetsbare positie bevinden, omdat ze hun rechten overdragen. Omdat zij aan het begin van een proces staan, is er voortdurend sprake van een basisonzekerheid. Een onzekerheid die overige makers herkennen.

Focus van de makers
In deel 1 van het debat het werkveld aan het woord. Maas wil vooral weten wat toekomstige professionals kunnen verwachten op het gebied van auteursrecht. Van Mill zag de situatie 15 jaar geleden al verslechteren en ziet deze alleen maar erger worden. Het doet haar verdriet dat ze als eenpitter niet op kan tegen grote organisaties. Maltha (filmproducent) vindt dat de politiek ervoor moet zorgen dat er meer wordt verdiend. Geld gaat nu naar fondsen en stimuleringsmaatregelen worden niet gebruikt. Lammers pleit voor optimale transparantie over wat er met verdiende gelden gebeurt. Voor haar succesvolle film Soof 2 is ze naar de Geschillencommissie geweest, omdat er van de 8 miljoen exploitatie voor de makers onder de streep slechts 15.000 euro overbleef. Ook Rogier is met een klacht over een te geringe beloning en onbillijke voorwaarden naar de Geschillencommissie gestapt, maar zijn opdrachtgever Persgroep weigerde deel te nemen en stelde voor naar de rechter te gaan. Hiervoor ontbreekt het zelfstandig ondernemers aan middelen.

Gezamenlijk belang
Ook volgens Maas is de overheid aan zet. Voor zijn leerlingen moeten contracten straks goed zijn georganiseerd. Lammers valt hem bij door aan te geven dat jonge makers niet meer kunnen maken wat ze willen. Drie basisbehoeften voor makers zijn volgens haar: autonomie, zicht houden op wat er met je werk gebeurt en een goede boterham bij succes. Aan deze drie voorwaarden zou een goed functionerende auteurswet volgens haar moeten voldoen, maar doet dat in de praktijk niet. Beumer wil benadrukken dat de discussie niet alleen een issue is van de makers, maar van de hele sector. Producenten als Maltha moeten in gesprek gaan met het Filmfonds om te benadrukken dat er zonder makers niks ontstaat. Maltha vindt dat er in de filmsector mensen zijn die veel geld verdienen, maar niet aan de kant van de makers of de producenten en benadrukt vooral het gezamenlijke belang.

De macht van de makers
Op de vraag van Van der Linden of de makers hun macht wel voldoende organiseren, komt geen eenduidig antwoord. Wel geeft Van Mill aan dat er van beide kanten een mentaliteitsverandering moet komen. De koek moet eerlijk worden verdeeld maar is misschien wel te klein, is een ander geluid. Volgens Rogier trekken de grote jongens alles naar zich toe en laten kruimels achter. Lammers brengt in dat als we op onze auteursrechten gaan zitten, er geen film meer wordt gemaakt. Angad-Gaur vindt dat er teveel focus wordt gelegd op de koek. Er is volgens hem sprake van een stijgend verdelingsprobleem.

Ideale situatie over drie jaar
Maltha pleit voor meer inzicht en begrip in de sector voor wat de ander doet. Hij hoopt dat de stimuleringsmaatregelen die er zijn volledig worden benut en dat fondsen ophouden met kruimels najagen, wat ten koste gaat van de makers en producten. Als de producent niet eerst de fondsen terug hoeft te betalen, maar ook de makers zou kunnen laten meedelen zou in de filmwereld veel gewonnen zijn. Van Mill ervaart dat de huidige situatie vooral ten koste gaat van de kwaliteit.
Voor haar is de maat vol; zij blijft niet in Nederland, omdat voor goede kwaliteit niet wordt betaald. Maas laat zich niet wegjagen en ziet kansen in samenwerking en transparantie. Ook Rogier streeft naar eerlijke oplossingen. Lammers wil dat er door het Filmfonds voorwaarden aan subsidies worden verbonden, net als Europese richtlijnen voor honoraria en vraagt zich af waarom we dit niet overnemen.

Reacties op de makers
Rosa Garcia López van de NVJ ziet goede punten voorbij komen en acht mentaliteitsverandering nodig bij mediapartijen. Een winstmarge van 8 procent voor mediabedrijven vindt zij geen argument. Zij vindt dat vooral organisaties met een maatschappelijk belang genoegen moeten nemen met een lagere winstmarge en dat dit afdwingbaar moet zijn. Stemacteur Marc Omvlee denkt dat de kwaliteit van de sector totaal verloren gaat; het publiek neemt in heel veel opzichten met mindere kwaliteit genoegen. Een vertegenwoordiger van de beroepsvereniging van filmmakers vindt dat de wetgeving moet worden aangepast om een eerlijk auteurscontract te waarborgen. Volgens hem moeten we bij wet regelen dat partijen zich niet mogen onttrekken aan de Geschillencommissie. Ook vindt hij dat er een level playing field moet komen voor de grote ongelijke markt waarin we ons nu bevinden: deze situatie is door de overheid gecreëerd, maar Justitie & Veiligheid staan aan de kant te kijken. Een andere beleidsmaker wil ruimte voor adviestarieven voor alle beroepsverenigingen voor makers. De Kunstenbond ziet na jaren een proces van collectief onderhandelen mogelijk worden, maar vindt dat de taart groter moet en het proces sneller, want iedereen gaat eraan ten onder.
Frits Lintmeijer, voorzitter van PAM (Portal Audiovisuele Makers) vult aan dat de toekomst van audiovisuele exploitatie meer en meer bij Video on Demand ligt en dat de wet nu juist die exploitatie buiten beschouwing heeft gelaten, waar hoofdmakers een redelijke vergoeding hebben gekregen. Dat zou gecorrigeerd en gemoderniseerd moeten worden.

Angstcultuur
De makers moeten dus iedereen op een lijn zien te krijgen, vat Van der Linden samen. Lammers geeft aan dat er veel angst heerst. Volgens haar moeten belangenverenigingen een veilige haven creëren voor makers. Jan Hilbers, directeur van de Auteursbond, geeft aan dat er al jarenlang sprake is van globalisering. Er is volgens hem geen level playing field, dus we kunnen het niet aan de markt overlaten. Hij vindt het schaamtevol dat we in Nederland slechts 4 tot 6 procent van de nationale begroting van wat er omgaat in de sector over hebben voor cultuur. Een journalist signaleert dat het microbelang boven het maatschappelijk belang gaat. Wanneer freelancers niet werken voor minder dan 13 cent per woord, dan doet een ander dat.

Systeemcrisis
Volgens Peter Kwint (SP) is er sprake van een systeemcrisis, omdat de makers tegen elkaar worden uitgespeeld. Hij vindt dat de politiek er qua mededingingsrecht een bende van heeft gemaakt. Solleveld (PCMI) ziet auteursrecht als de basis van de sector. Makers en producenten zijn partners en moeten collectief onderhandelen, alleen zijn de verschillen binnen sectoren groot. Wat Van der Linden verbaast is dat de NVPI, waarvan Solleveld directeur is, niet is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hij krijgt bijval van de zaal. Solleveld geeft aan dat de leden de commissie niet laagdrempelig genoeg vinden en spreekt namens hen wanneer hij aangeeft geschillen aan tafel te willen oplossen. Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers) meldt dat zelfs de door ons allen betaalde Publieke Omroep zich niet inschrijft bij de Geschillencommissie. Dat vindt hij niet uit te leggen. Hij constateert dat creëren op deze manier een hobby wordt en dat meer en meer makers daarnaast meer geld verdienen met een vaste baan buiten de sector. Er is volgens hem sprake van marktfalen; dat is ook de constatering van overheid en politiek geweest en niet alleen de zijne. Daarom is het auteurscontractenrecht er gekomen. Alleen beperkt de wet zich grotendeels tot het geven van instrumenten aan de markt. Dat de grote marktpartijen geen belang hebben die instrumenten te gebruiken ligt volgens hem voor de hand. Marktfalen kan men niet oplossen door de markt zelf bepalend te laten zijn. Daarin ligt het falen van de wet. De overheid
zal ook flankerend beleid moeten voeren.

Wat moet beter?
Kwint pleit voor het verplicht stellen van het toetreden tot de Geschillencommissie. In auteurscontracten moet vervolgens worden opgenomen wat wel mag en wat niet. Daarnaast moet ook de sociale zekerheid volgens hem beter worden geregeld voor ZZP’ers. Iedereen is het erover eens dat zelfregulering niet werkt. Solleveld zou als hij premier was nieuwe regels in het auteursrecht opnemen en daarnaast een moreel appèl doen om gezamenlijk te onderhandelen. Hij is voorstander van een verplichte Geschillencommissie. Hij adviseert om standaard normen in te voeren. Volgens Angad-Gaur kan collectief onderhandelen een onderdeel zijn van de oplossing, maar is er een groter probleem: de markt moet collectief onderhandelen, en mag dat in heel beperkte mate over auteursrechtelijke vergoedingen, maar er is geen prikkel die ervoor zorgt dat de grote marktpartijen gebruik maken van deze mogelijkheid. De behoefte aan tarieven verschilt volgens hem per sector. Maar er zijn ook andere afspraken dan tarieven die een verschil kunnen maken. De overheid moet eerlijke contractvoorwaarden verplicht stellen bij subsidie, daarmee een norm stellen en verschil maken. Hij noemt het nieuwe investeringsfonds Pop als voorbeeld. Daar wordt fair practice met concrete regels onderdeel van subsidievoorwaarden. Van Mill stelt vanuit de zaal dat minimumtarieven de markt nog slechter zullen maken, het wordt al snel de norm; zij pleit voor een basisinkomen voor iedereen. Kwint vindt minimumtarieven geen gek idee, omdat de prijs aan het zakken is en minimumtarieven de druk naar beneden tegenhouden. Angad-Gaur adviseert afspraken die meer behelzen dan een minimumtarief; de behoefte daaraan verschilt per sector. In contracten mag dan bijvoorbeeld niet staan dat de producent zich auteursrechten (via Buma) of naburige rechten (via Sena) die volgens collectieve afspraken aan de maker toebehoren via een kickback laat terugbetalen. Met dergelijke afspraken kunnen we volgens hem verschil maken. Terwijl in andere sectoren een minimumtarief echt een oplossing kan zijn. Ook zou het toestaan van adviestarieven in sommige sectoren al een stuk winst opleveren. Dat moeten de betrokkenen in elke sector zelf bepalen.

Tot besluit
Overigens merkt een maker op, dat er ook op het gebied van het filmauteursrecht sprake is van een inkomensval van sommige groepen. Het hoofdmakersverhaal is in de nieuwe wet niet goed gedefinieerd. Angad-Gaur geeft desgevraagd aan, dat dit inderdaad vreemd is gelopen. In de oorspronkelijke consultatietekst van het filmartikel (45d lid 2) was sprake van een grotere groep makers. Dit is om onduidelijke redenen gewijzigd. Een deel van de Tweede Kamer heeft hier ook commentaar op gehad, waaronder vertegenwoordigers van D66 en de SP. Het was een van de redenen waarom een tussenevaluatie aan de Kamer werd toegezegd.
Vast staat dat de makers centraler moeten worden gesteld in de culturele sector, concludeert Van der Linden. Op 4 oktober vindt er Algemeen Overleg Auteursrecht plaats in de Tweede Kamer. Angad-Gaur is benieuwd naar de uitkomsten van het overleg. Een ding is volgens hem zeker: zolang beleidsmakers denken dat auteursrechten en creativiteit een hobby zijn, is er nog een lange weg te gaan.

The innocents

Gedicht ‘De onschuldigen’:

Ontreddering…

Een olievlek van honderdduizenden liters is doorgedrongen in de leefwereld
van de onschuldigen en omgedoopt tot een zwarte duistere materie.
Zo zwart dat het wit er nauwelijks meer doorheen kan dringen.

De wanhoop is af te lezen in de ooit zo glanzende ogen.
Hun schoonmaak wordt een gedwongen, repeterende en verstikkende
handeling.
Snakkend naar adem laten sommige het leven, terwijl andere nog net op
tijd worden gered door ’n vangnet.
De penetrante geur hangt geruisloos als ’n doorzichtige dichte mist boven
de verdwaalde, besmeurde zwarte veren en zij markeren de tragiek van
plaats des onheils.

De rust lijkt teruggekeerd, het kabbelende water beweegt de groep
synchroon voort.
Verblind door de weerkaatsing van het zonlicht tonen de veren weer hun
glans en schoonheid, onder het oppervlak achterlatend de sporen van de
ramp.

De onmacht is zo machtig…

Inge van Mill
In de Derde Petroleumhaven in het Botlek-gebied in Rotterdam heeft een bulktanker op 23 juni 2018 tweehonderd ton olie gelekt nadat deze tegen een steiger was gebotst. Hierdoor was een gat in de romp van het zeeschip Bow Jubail ontstaan, waaruit de olie wegstroomde.

Een grote natuurramp, zo’n 800 zwanen en andere vogels zijn besmeurd door de stookolie, daarnaast zullen vissen en planten sterven door de olie.

Fotojournalistiek

In deze korte documentaire wordt duidelijk dat minister Arie Slob van Mediazaken geen idee heeft van de huidige zorgwekkende situatie in de fotojournalistiek. Dat terwijl op de website van de NVJ is te lezen dat er op 5 april 2018 een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden met Arie Slob en een NVJ-delegatie, waarin onder andere de zorgwekkende situatie van de fotojournalistiek is besproken.

Deze korte documentaire toont een verslag over de huidige situatie in de fotojournalistiek en van de NVJ-bijeenkomst op 2 juni 2018 in Zwolle waar minister Arie Slob van Mediazaken werd geïnterviewd door journaliste Margriet Vroomans.

Tevens kreeg Minister Arie Slob deze middag van bezorgde fotojournalisten vragen voorgelegd, waarbij de minister aangeeft niet op de hoogte te zijn van de huidige zorgwekkende situatie in de fotojournalistiek.

FB: #Photojournalism is not a Hobby !

# Photojournalism is not a Hobby ! Is een beweging van fotojournalisten voornamelijk uit Nederland die ervoor willen zorgen dat de fotojournalistiek in binnen- en buitenland op een eerlijke en gezonde manier wordt uitgevoerd.

# Photojournalism is not a Hobby ! Is a movement of photojournalists mainly from the Netherlands who wants to ensure that photojournalism in the Netherlands and abroad is carried out in a honest and fair way.

‘Tweederangsburger’

English text

Society hardens, there is dissatisfaction and there is fear of others without knowing them personally. Prejudice and exclusion dominate and mutual distrust is growing. A breeding ground is created from which grows polarisation and discrimination, these are the order of the day. Politics, the street, the shop floor, the internet, these are all places where you can vent your opinion unfiltered. These statements will eventually affect the individual. What does this hardening do with the society, with a group and with an individual?

The divisions that I perceive I see among back at Moroccan-Dutch boys. They indicate that they experience time after time they feel they are stigmatized and put aside in a negative way. The boys feel that they are seen as second-class citizens. What is the effect on someone when he isn’t treated as a full-fledged and equal person?

In 2002 I made a photo report about Moroccan-Dutch boys at the Jacob van Campensquare in the Schilderswijk. Fifteen years later the debate about Moroccan boys is still going on. It seems as if little has changed to the image of these boys, which Pim Fortuyn was also already stirred.

It brought me to go and hear the personal story of these Moroccan-Dutch boys, born in the Netherlands. This led to a personal and intimate portrait in photo and text.

Most of their parents and grandparents were born in Morocco and came in the sixties/ seventies as immigrant worker to the Netherlands. The second and third generation boys grew up in the Schilderswijk where there is a street culture. How do they deal with this culture and the temptations out there. What does these guys get along, what chances do they get, how does it forms them and what choices do they make.

One of the boys I interviewed, Achraf: ‘We were born in The Netherlands, we live here and we’ll never leave!’

This unique photo book with portraits and personal stories in your property?
Buy the photo book in magazine: ‘Tweederangsburger’.

Fotofestival Naarden 2017 theme: Right here right now – The Fence | ‘Second-class citizen’

NRC newspaper interview about the project: ‘Second-class citizen’’, during FotoFestival Naarden. 

NRC newspaper in photos: ‘Second-class citizen’. 

AD newspaper interview about the project: ‘Second-class citizen’, during FotoFestival Naarden.

‘De Donkere Kamer’ #31, interview project ‘Second-class citizen’ door Marc Prüst, during FotoFestival Naarden.
DDK is a live magazine with different guests from various disciplines of photography. The evening consists of short interviews and presentations, current affairs on photography and attention to interesting events and exhibitions.


International Photograper of the year – Awards 2017  


International ND Award / Neutral Density Photography Awards 2018. 

ART PRINT FRAMED AT YOUR WALL?

Project ‘Second-class Citizen’ IN LIMITED EDITION.

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity.

Interested? Feel free to contact me for further information.

—————————————————————————————————————————–

De maatschappij verhardt, er heerst onvrede, angst voor de ander zonder deze persoonlijk te kennen. Vooringenomenheid en uitsluiting domineren, wederzijds wantrouwen groeit. Een voedingsbodem is gecreëerd van waaruit polarisatie en discriminatie voortvloeien, deze zijn aan de orde van de dag. In de politiek, op straat, op de werkvloer, op internet, het zijn allemaal plekken geworden waar je ongefilterd je mening kunt ventileren. Deze uitlatingen raken uiteindelijk het individu. Wat doet deze verharding met de maatschappij, met een groep en met het individu?

De verdeeldheid die ik waarneem zie ik onder andere terug bij jongens van Marokkaanse afkomst geboren in Nederland. Zij geven aan dat ze ervaren dat ze keer op keer worden gestigmatiseerd en weggezet op een negatieve wijze. De jongens ervaren dat ze als tweederangsburgers worden gezien. Wat doet het met iemand wanneer hij niet als volwaardig en evenwaardig wordt behandeld?

In 2002 maakte ik een fotoreportage over Marokkaanse-Nederlandse jongens op het Jacob van Campenplein in de Schilderswijk. Vijftien jaar later is het debat over jongens van Marokkaanse afkomst nog steeds in volle hevigheid gaande. Het lijkt alsof er weinig is veranderd aan het beeld wat de maatschappij van deze jongens heeft, waarover Pim Fortuyn zich destijds ook al roerde.

Het bracht mij ertoe om in gesprek te gaan en het persoonlijke verhaal te horen van deze Marokkaanse-Nederlandse jongens, geboren in de Schilderswijk. Hieruit ontstond een persoonlijk en intiem portret.

Hun ouders en grootouders zijn meestal in Marokko geboren en als gastarbeider in de jaren zestig/ zeventig naar Nederland gekomen. De tweede- en derde generatie jongens die ik heb gesproken groeien op in de Schilderswijk, waar een straatcultuur heerst. Hoe gaan zij om met deze cultuur en de verleidingen die er zijn. Wat krijgen deze jongens mee, welke kansen krijgen ze, hoe vormt het hen en welke keuzes maken ze.

Een van de geïnterviewde jongens, Achraf: ‘Wij zijn hier in Nederland geboren, wij wonen hier en gaan ook niet meer weg!’

* Dit bijzondere fotoboek met persoonlijke verhalen en portretten in uw bezit?
Koop het fotoboek in magazine uitgave: ‘Tweederangsburger’. 

Fotofestival Naarden 2017 thema: Right here right now – The Fence | ‘Tweederangsburger’

NRC interview: project ‘Tweederangsburger’, FotoFestival Naarden.

NRC in beeld: ‘Tweederangsburger’. 

AD interview: project ‘Tweederangsburger’, FotoFestival Naarden.

‘De Donkere Kamer’ #31 interview over het project ‘Tweederangsburger’ door Marc Prüst, 2017.
DDK is een live magazine met verschillende gasten uit verschillende disciplines van de fotografie. De avond bestaat uit korte interviews en presentaties, actualiteiten over fotografie en aandacht voor interessante evenementen en tentoonstellingen.


International Photograper of the year – Awards 2017  

nd_second-class-citizen_inge-van-mill
International ND Award / Neutral Density Photography Awards 2018. 

KUNSTWERK AAN UW MUUR?

Project ‘Tweederangsburger’ IN LIMITED EDITION.

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd?

Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Syrian Family Ghadban

Op 13 juli 2014 landt de gevluchte Syrische familie Ghadban, vader Aiman (39) moeder Amneh (28), dochter Laian (8) zonen Mahmoud (6) en Abadi (3) op Schiphol.
Zij vluchtten uit hun woonplaats Al-Tal in Syrië op 23 september 2012 via de bergen de grens over. Na omzwervingen door verschillende landen komen ze in Libië terecht waar zij 1,5 jaar zullen verblijven. Ze besluiten te vluchten omdat Aiman zijn leven niet meer zeker was doordat hij enerzijds zich niet wilde aansluiten bij het Vrije Syrische leger en anderzijds ook voor zijn leven vreesde door het leger van Assad. Amneh’s vader werd opgepakt door het Syrische leger en niet meer teruggezien en Aimans zwager en diens familie werden gedood door de troepen van Assad. Met valse paspoorten en visa komen ze vanuit Griekenland naar Nederland.
Aangekomen in Nederland vragen zij asiel aan en komen terecht in de asielprocedure. In vier verschillende azc’s verblijft de familie. Het laatste azc is in Grave waar ze op 6 februari 2015 via een brief van de IND een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ontvangen. Op 19 juni 2015 vertrekt de familie vanuit het azc naar hun huidige huurhuis in Sassenheim. De familie volgt het nieuws in Syrië via het journaal en via Facebook . Met familie en vrienden houden ze contact via Skype en Whatsapp. De familie is dankbaar dat ze in Nederland woont, ze voelen zich veilig en ze wonen in een prettige buurt. Daarnaast vinden ze veel zaken moeilijk: ze spreken de taal nog niet goed, ze ervaren dat de omgang en gebruiken hier anders zijn en ze ervaren onzekerheden. Ze zouden graag teruggaan naar Syrië als Assad verdreven is en wanneer het daar veilig is. Ze geven wel aan dat het in de toekomst wellicht lastig voor hen wordt terug te gaan naar Syrië wanneer er jaren verstrijken en de kinderen hier verder opgroeien. Bovenstaande tekst heeft de familie Ghadban mij verteld.

Primary

Energies creates reality
Reality is perceived trough filters
This colours the reality
Colouring creates confusion

Dutch text

Energieën scheppen de werkelijkheid
De werkelijkheid wordt waargenomen door filters
Deze kleuren de realiteit
Kleuring schept verwarring

Schijnbaar onzichtbaar

Nieuwsgierigheid, spelen, ontdekken, het zijn elementen van ons bestaan om de wereld onbevangen tegemoet te treden. Deze onbevangenheid gaat veelal verloren doordat er allerlei verwachtingen rusten op het individu; daarnaast liggen vele verleidingen op de loer en komen uitdagingen op ieders pad.

De maatschappij is een systeem dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om als gemeenschap te kunnen functioneren zodat deze werkbaar en hanteerbaar is. Omdat er bepaalde normen worden gehanteerd valt men er veelal buiten als men zich hieraan niet aanpast. Een mainstream-massa ontstaat waarbij het voornamelijk gaat om gecreëerde structuren. Er ontstaat afstand tot het oorspronkelijke, het authentieke zelf gaat verloren en de identiteit wordt ontleend aan de prestatie, omgeving, geloof, cultuur en aan de gepolijste buitenwereld. De innerlijke belevingswereld met haar rijkdommen wordt ondergeschikt gemaakt aan deze ‘buitenwereld’, het conflict neemt toe en de verbinding neemt af.

Iedereen heeft zijn eigen unieke belevingswereld, daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal; waarbij energieën en emoties vrijkomen. Dansers zijn als geen ander in staat deze tot uitdrukking te brengen via hun lichaamsexpressie en vormen daarmee de ideale metafoor voor het menselijke.

Eerder werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018). Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).

Primary

English text
Energies creates reality
Reality is perceived trough filters
This colours the reality
Colouring creates confusion

Energieën scheppen de werkelijkheid
De werkelijkheid wordt waargenomen door filters
Deze kleuren de realiteit
Kleuring schept verwarring

Photo Exhibition Isabouckar

In 2013 Van Mill travelled to Senegal, where she met, photographed and interviewed three dancers; Alioune Diagne, Aram Gomis & Madiba Badio.
She experiences dance as a powerful form of expression, which enables us to connect with others. She formed a connection with these dancers, and a unique dance came into being. The photos she made in Senegal came to life from a deeper layer within her. The Senegalese dancers shouted ‘Isabouckar’, when they were ecstatic with joy. Her project was born.

Isabouckar! A shout out loud for joy

English text

Isabouckar! A shout out loud for joy

Reality seems so well-defined, the intersection and overlap between reality and fiction I find very interesting to research and experiment with.
The research is about the outer visible world and the tangible inner world of experience. Both worlds can enter into a dialogue, merge, contrast and conflict, in addition we have to deal with interpretations of reality.

Storylines and layers run in Isabouckar’s images, in which people are central, in which dancers are involved with their inner world; feelings, emotions and thoughts come into contact with the outer visible world. Every country has its own customs, habits and idiosyncrasies.

Everyone has their own unique inner experience and perception of the world; in addition there is a common universal human body language; in which energy and emotions releases. Dancers are the ideal metaphor for human behaviour: the condition humaine.

In June 2013 I left with this point of view to Saint-Louis in Senegal.

Three Senegalese professional dancers: Madiba Badio, Aram Gomis and Alioune Diagne interpret the epitome of the project: Isabouckar! A shout out loud for joy


Due to climate change and coastal erosion, the sea threatens to swallow the historic center of Saint-Louis in Senegal. Inscribed on the UNESCO World Heritage List since 2000, Saint-Louis is “the African city most threatened by rising sea levels”, according to the United Nations.

Saint-Louis is an important peninsula of the former French colony of Senegal. This city is located on an international trade route on the Atlantic Ocean.

The native of Senegal is Wolof, French is the second language, 95% of the Senegalese population is Muslim, a small minority is Christian.

Exports of Senegal consists mainly of fish and fish products.


The Boabab tree, also known as the tree of life, is Senegal’s national symbol. There is a famous legend that the Boabab tree is the first tree ever to have existed. The Boabab also has an important social function: it is a refuge for meditation and serves as site for sacred offerings.

Talibés sitting close to eachother, visibly withdrawn, through Madiba’s performance they became curious.

Talibés


In Saint Louis young street children, talibés, living and begging for money, food and clothes, boy’s aged between 5-15, from Senegal, Mali or Guinea. A talibé (originating as a term for student or disciple) is a boy who has been sent by his family to live and work in a Daara, a type of Islamic school. Teachers called ‘marabouts’ and run these Daaras. Daaras have been existed for hundreds of years in West Africa, and formed an important part of the culture. In Senegal the population of Muslim is around 90%, a small minority is Christian. Traditionally, the boys learned discipline and practice to become a good young man who can integrate in society and knows the Quran. Over the last few decades, this practice has become more and more corrupt, which has significantly reduced these children’s rights and future opportunities. Marabouts no longer feel the social pressure from villages to actually teach the children. These children are at high risk, because they are entirely dependent on the Daara and their Marabout and miles away from their parents. This is a sensitive issue; the Marabouts are influential and have a high status, which is why abuse often is not addressed.

Leporello photo book Isabouckar! For sale | Shop

Leporello photo book | 12,5 x 8 cm.

National Geographic 2019: National Geographic: ‘In the sweltering, dilapidated French-colonial streets of the Saint Louis peninsula in Senegal, in the summer of 2013, I stumbled upon this mystical, almost biblical scene: children in harmony with goats. In the year that Europe is hit by major floods, it is sweltering on Saint Louis. My eye falls on the apparently hypnotized animal, while a boy sticks out his tongue like a bleating goat. Clothes hang to dry and a child plays with the scarce food. The photo is part of the series ‘Isabouckar!’ (a phonetic cry of joy), in which I show not only street still lifes but also Senegalese dancers, whose expressive expressions of feeling refer to the universal human body language.

Art print framed at your wall?

In various sizes, framed, numbered, signed & Certificate of Authenticity. The photos are for sale in limited editions.
If you are interested, feel free to contact me for further information.

International Art Fair HuntenKunst 2018 in Ulft: Isabouckar!

.

Artfair ADAF 2018 in Amsterdam: Isabouckar! KamigakariThe innocents


Awards: Isabouckar!


ND awards 2018 | Honorable mention

IPA awards 2018 | Honorable mention


IPA awards 2018 | Honorable mention

Exhibition: Isabouckar! City hall / Atrium in the Hague from 25.01.2016 – 12.02.2016Opening exhibition: Isabouckar! in the city hall of the Hague op 25.01.2016

Carpeted Red is orginated during the opening performance by Bas van der Kruk.

Art-S-Cool childern receive a guided tour through the exhibition in Atrium The Hague.

Works in which the dancers ‘condition humaine’ is central are: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (The Netherlands, 2016), Seemingly invisible (The Netherlands, 2016), Kamigakari (Japan, 2018), The Brink 2020 (The Netherlands)..
——————————————————————————————————————————-

Isabouckar! A shout out loud for joy

De werkelijkheid lijkt zo vastomlijnd, het snijvlak en de overlap tussen realiteit en fictie vind ik zeer interessant om te onderzoeken en mee te experimenteren.
Het onderzoek gaat over de uiterlijke zichtbare wereld en de voelbare innerlijke belevingswereld wereld. Beide werelden kunnen een dialoog aangaan, samengaan, contrasteren en conflicteren, daarnaast hebben we te maken met interpretaties van de werkelijkheid.

In de beelden van Isabouckar lopen verhaallijnen en gelaagdheden, de mens staat hierin centraal, waarin dansers betrokken worden en zij met hun innerlijke belevingswereld; gevoelens, emoties en gedachten in contact komen met de uiterlijke zichtbare wereld. Ieder land heeft haar eigen gebruiken, gewoontes en eigenaardigheden.

Iedereen heeft zijn unieke belevingswereld; daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal, waarbij gevoelens en emoties vrijkomen en energieën vrij spel hebben. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag, de condition humaine, en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

In juni 2013 vertrok ik met bovenstaande zienswijze naar Saint-Louis in Senegal.

Drie professionele Senegalese dansers: Madiba Badio, Aram Gomis en Alioune Diagne vertolken de belichaming van het project: Isabouckar! A shout out loud for joy


Door klimaatverandering en kusterosie dreigt de zee het historisch stadscentrum Saint-Louis in Senegal op te slokken. Volgens de Verenigde Naties is Saint-Louis, sinds 2000 opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst, “de Afrikaanse stad die het meest wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel”.


Saint-Louis is een belangrijk schiereiland van de voormalige Franse kolonie Senegal. Deze stad ligt aan een internationale handelsroute aan de Atlantische Oceaan.

De moedertaal van de Senegalezen is Wolof, daarnaast is Frans de tweede voertaal. Van de Senegalese bevolking is 95% moslim, ’n kleine minderheid is christen.

De export van Senegal bestaat voornamelijk uit vis en visproducten.

De Baobab boom ook wel tree of life genoemd is een Senegals nationaal symbool, er gaat een legende rond dat het de eerste boom aller tijden was. De Baobab vervult een belangrijke sociale functie: een oord van meditatie en er worden offers gebracht.

Talibés

Talibés zitten dichtbij elkaar, zichtbaar teruggetrokken, door de performance van Madiba werden zij nieuwsgierig.

In Saint Louis leven jonge straatkinderen, talibés, en bedelen om geld, voedsel en kleding, jongens van 5-15 jaar, uit Senegal, Mali of Guinee. Een talibé (afkomstig van een term voor leerling of leerling) is een jongen die door zijn familie is gestuurd om te wonen en werken in een Daara, een soort islamitische school. Leraren van de Koran ‘Marabouts’ runnen deze Daara’s. Daara’s bestaan ​​al honderden jaren in West-Afrika en vormden een belangrijk onderdeel van de cultuur. In Senegal is ongeveer 90% van de de bevolking moslim, een kleine minderheid is christen.
Traditioneel leerden de jongens discipline en oefening om een ​​goede jonge man te worden die kan integreren in de samenleving en de Koran kent. In de afgelopen decennia is deze praktijk steeds corrupter geworden, waardoor deze kinderen en hun toekomst aanzienlijk zijn verminderd. Marabouts voelen niet langer de sociale druk van dorpen om de kinderen daadwerkelijk les te geven. Deze kinderen lopen een groot risico, omdat ze volledig afhankelijk zijn van de Daara en hun Marabout en mijlenver van hun ouders zijn verwijderd. Dit is een gevoelige kwestie; de Marabouts zijn invloedrijk en hebben een hoge status, waardoor misbruik vaak niet wordt aangepakt.

Leporello fotoboek Isabouckar! Te koop | Shop

Leporello fotoboek | 12,5 x 8 cm.


National Geographic 2019:

National Geographic: ‘In de broeierig, vervallen Frans-koloniale straten van het schiereiland Saint Louis in Senegal stuit ik in de zomer van 2013 op dit mystieke, haast Bijbels aandoende tafereel: kinderen in een harmonieus samenzijn met geiten. In het jaar dat Europa wordt getroffen door grote overstromingen is het snikheet op Saint Louis. Mijn oog valt op het schijnbaar gehypnotiseerde dier, terwijl een jongetje als een blatende geit zijn tong uitsteekt. Kleding hangt te drogen en een kind speelt met het spaarzame voedsel. De foto is onderdeel van de serie ‘Isabouckar!’ (een fonetische vreugdekreet), waarin ik behalve straatstillevens ook Senegalese dansers toon, wier expressieve gevoelsuitingen verwijzen naar de universele menselijke lichaamstaal.’

Art print ingelijst aan de muur?

Ingelijst, genummerd, gesigneerd & Certificaat van Echtheid. Verschillende formaten en in oplage. Geïnteresseerd?
Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor verdere specificaties.

Internationale kunstmanifestatie Huntenkunst 2018 in Ulft: Isabouckar!

Awards Isabouckar:

ND awards 2018 | Honorable mention

IPA awards 2018 | Honorable mention


IPA awards 2018 | Honorable mention

Expositie: Isabouckar! Stadhuis / Atrium in Den Haag van 25.01.2016 – 12.02.2016Opening exhibition: Isabouckar! in the city hall of the Hague op 25.01.2016


Carpeted Red is orginated during the opening performance by Bas van der Kruk.

Art-S-Cool kinderen ontvangen een rondleiding door de tentoonstelling in Atrium Den Haag.

Werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).

Isabouckar! A shout out loud for joy

Opening exhibition: Isabouckar! A shout out loud for joy in City Hall The Hague in The Netherlands on 25.01.2016

De werkelijkheid lijkt zo vastomlijnd, het snijvlak en de overlap tussen realiteit en fictie vind ik zeer interessant om te onderzoeken en mee te experimenteren.
Het onderzoek gaat over de uiterlijke zichtbare wereld en de voelbare innerlijke belevingswereld wereld. Beide werelden kunnen een dialoog aangaan, samengaan, contrasteren en conflicteren, daarnaast hebben we te maken met interpretaties van de werkelijkheid.

In de beelden van Isabouckar lopen verhaallijnen en gelaagdheden, de mens staat hierin centraal, waarin dansers betrokken worden en zij met hun innerlijke belevingswereld; gevoelens, emoties en gedachten in contact komen met de uiterlijke zichtbare wereld. Ieder land heeft haar eigen gebruiken, gewoontes en eigenaardigheden.

Iedereen heeft zijn unieke belevingswereld; daarnaast bestaat er een universele menselijke lichaamstaal, waarbij gevoelens en emoties vrijkomen en energieën vrij spel hebben. Dansers zijn de ideale metafoor voor het menselijke gedrag, de condition humaine, en als geen ander in staat dit tot uitdrukking te laten komen via hun lichaamsexpressie. Hun innerlijke belevingswereld komt samen met de uiterlijke zichtbare wereld; een nieuwe synergetische werkelijkheid ontstaat in beeld.

In juni 2013 vertrok ik met bovenstaande zienswijze naar Saint-Louis in Senegal.

Drie professionele Senegalese dansers: Madiba Badio, Aram Gomis en Alioune Diagne vertolken de belichaming van het project: Isabouckar! A shout out loud for joy

Werk waar de danser ‘de condition humaine’ centraal staat: Isabouckar! (Senegal, 2013), Primary (Nederland, 2016), Schijnbaar onzichtbaar (Nederland, 2016) Kamigakari (Japan, 2018), Het Kantelpunt 2020 (Nederland, 2020).